Nye bøger fra medlemmer af DSAP

The Elliptical Dialogue

A communications model for psychotherapy

av Gunilla Midbøe

Det här är titeln på min nya bok som just har kommit ut.

I boken undersöker jag grunderna för vår mänskliga förmåga till dialog och samtal. Den elliptiska dialogen presenteras som tankemönster och modell för professionella såväl som för vardagliga möten. Först beskriver jag hur modellen växt fram och sedan hur den kan bli synlig i Jungianskt psykoanalytiskt arbete. Ellipsen som geometrisk  och symbolisk form för samtal behöver finnas inom ett sammanhang och blir levande genom det dialogiska språket. De uttalade såväl som de outtalade orden innehåller möjligheter och kraft, men för att levandegöra ömsesidig dialog och relation behövs gemensamt sammanhang och möjlighet till upplevelse av varandra i mötet. Det har fått till följd att jag införlivat systemiskt tänkande från Gregory Bateson och språkteori från Ludwig Wittgenstein inom C. G. Jungs analytiska psykologi.

Alla som professionellt arbetar med samtal och som vill veta mer om den analytiska psykologin kommer att kunna fånga en djupare känsla för den kreativa energi som finns i den elliptiska dialogens möjligheter.

Läs mer här:

https://www.bokus.com/bok/9781630514174/the-elliptical-dialogue-a-communication/#

http://chironpublications.com/shop/elliptical-dialogue-communications-model-psychotherapy/

http://chironpublications.com/product-category/authors/midboe-gunilla/