Nyt fra Jung Instituttet og Dansk Selskab for Analytisk Psykologi

1-dags konference fredag d. 4. maj 2018

Jung Instituttet afholder en 1-dags konference fredag d. 4. maj. Konferencens tema er

TYPOLOGI

og oplægsholderne er Preben Grønkjær og Hanne Urhøj.

Konferencen finder sted i Hvidehus, Valbygaardsvej 64A, 2500 Valby.
Programmet vil snarest blive lagt på denne side.

Supervisorkursus
Ethical and unethical aspects of supervision

D. 19. -21. oktober 2018

Med Jan Wiener og Catherine Crowther, Gunilla Midbøe og Misser Berg.
Programmet er under udarbejdelse.

Evidens for psykodynamisk psykoterapi

Der er lige udkommet en artikel i Ugeskrift for Læger om evidens for psykodynamisk psykoterapi, som bl.a. konkluderer følgende:

Længerevarende psykoterapi viser bedre effekt ved behandling af komplekse psykiske lidelser og længerevarende depressioner. Behandlingspakkerne for angst, depression og personlighedsforstyrrelser må tilpasses i overensstemmelse med den foreliggende evidens.

Klik ind her og læs artiklen Ugeskrift for læger – forskning

Du kan også fra hjemmesidens forside klikke ind i venstre kollonne under Forskning i Effekten af Analytisk Psykologi:
http://cg-jung.dk/forskning_i_analytisk_psykologi/

JUNG FOR ALLE

Klik ind og se hjemmesiden

http://www.jung-for-alle.dk/

Du kan også læse mere om siden ved at klikke her:

Jung for Alle

 

Henvisning til analyse til reduceret pris hos seniorkandidater ved Jung Instituttet.

Send en mail til institut@cg-jung.dk og skriv lidt om din baggrund for henvendelsen. Husk også at skrive, hvor du bor i landet. Så vil du blive henvist til den nærmeste ledige seniorkandidat. Du kan også gå ind og se listen over seniorkandidater i menuen til venstre.

 

Uddannelsen til Jungiansk Analytiker:

Jung Instituttet har 2 grupper af kandidater, som modtager undervisning. Der er et hold på 14, som er startet i februar 2016. De undervises parallelt med gruppen af kandidater på 5. år. Herudover er der nogle kandidater sidst i deres uddannelsesforløb. Nogle af disse er allerede færdige, og vi forventer, at en del af de resterende vil færdiggøre deres uddannelse i løbet af foråret.- Klik HER og læs mere om Jung Instituttets uddannelse

– Klik HER og læs om, hvad der kræves til ansøgningen.

 

Mailingliste:

Tilmeld dig vores mailingliste hos misser.berg@mail.dk, så får du besked om nyheder inden for den jungianske verden, besked om eventuelle ændringer eller aflysninger samt en reminder om kommende arrangementer.

Jung Foreningen København

Program:

Programmet kan downloades ved at klikke på dette link:

Program 2017 / 2018

Meddelelse om arrangementer udsendes til alle på mailinglisten, se nedenfor.

Mailingliste:

Tilmeld dig vores mailingliste hos misser.berg@mail.dk, så får du besked om nyheder inden for den jungianske verden, besked om eventuelle ændringer eller aflysninger samt en reminder om kommende arrangementer.

Nye bøger fra medlemmer af DSAP

The Elliptical Dialogue

A communications model for psychotherapy

av Gunilla Midbøe

Det här är titeln på min nya bok som just har kommit ut.

I boken undersöker jag grunderna för vår mänskliga förmåga till dialog och samtal. Den elliptiska dialogen presenteras som tankemönster och modell för professionella såväl som för vardagliga möten. Först beskriver jag hur modellen växt fram och sedan hur den kan bli synlig i Jungianskt psykoanalytiskt arbete. Ellipsen som geometrisk  och symbolisk form för samtal behöver finnas inom ett sammanhang och blir levande genom det dialogiska språket. De uttalade såväl som de outtalade orden innehåller möjligheter och kraft, men för att levandegöra ömsesidig dialog och relation behövs gemensamt sammanhang och möjlighet till upplevelse av varandra i mötet. Det har fått till följd att jag införlivat systemiskt tänkande från Gregory Bateson och språkteori från Ludwig Wittgenstein inom C. G. Jungs analytiska psykologi.

Alla som professionellt arbetar med samtal och som vill veta mer om den analytiska psykologin kommer att kunna fånga en djupare känsla för den kreativa energi som finns i den elliptiska dialogens möjligheter.

Läs mer här:

https://www.bokus.com/bok/9781630514174/the-elliptical-dialogue-a-communication/#

http://chironpublications.com/shop/elliptical-dialogue-communications-model-psychotherapy/

http://chironpublications.com/product-category/authors/midboe-gunilla/