Evaluering af Jung Instituttet

Evalueringen er i 2008 og 2012 foretaget af konsulentfirmaet Reflektor som har evalueret en række danske psykoterapeutuddannelser i forhold til følgende kvalitetskriterier:

 1. Formål
 2. Optagelseskriterier
 3. Uddannelsens struktur og indhold
 4. Underviserne
 5. Undervisningsformer
 6. Eksamen/prøve/evaluering
 7. Eksterne censorer
 8. Fysiske faciliteter
 9. Intern kvalitetssikring
 10. Registrering af de studerende
 11. Organisation og ledelse
 12. Økonomi

Vi er glade og stolte over, at Jung Instituttet er evalueret positivt og helt uden anmærkninger.

Den næste evaluering af Jung Instituttet finder sted i august 2017.