Nyt fra DSAP

Nye medlemmer i bestyrelsen

Ved generalforsamlingen d. 13. maj 2017 blev to nye medlemmer valgt ind i DSAPs bestyrelse: Hanne Urhøj og Lotte Snedevig.

 

Supervisorkursus

DSAP afholdt sammen med Jung Instituttet et vellykket supervisionskursus. Kurset var et post-graduate kursus for jungianske analytikere i Danmark og andre lande. Der er planer om et nyt kursus igen i 2018.