C.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark

Foredrag i Jung Foreningen d. 8. november 2018

HENRIK PONTOPPIDANS ”LYKKE-PER”
Fra narcissist til vismand i yderste klitrække?
Foredrag v/ Thomas Nordby.
Torsdag d. 8. november kl. 19:30 – 21:30.
Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, Kbh. K.
Pris Kr. 80;-/1 klip (gæster 130,-)Pontoppidans roman ”Lykke-Per” er lige blevet filmatiseret af Bille August. Det er forbløffende, hvor godt teksten har holdt sig. Mange af dens temaer er lige så aktuelle i dag, som da første bind udkom for 120 år siden. Der er ikke mange romaner, hvis slutning har fremkaldt så mange forskellige reaktioner som ”Lykke-Per”. Nogle ser den som en udviklingsroman, andre som en forfalds- eller afviklingsroman. Mange skifter også syn på hovedpersonen, når de genlæser romanen. Det er en bog, der bliver ved med at udfordre og berøre os på grund af sit eksistentielle engagement.

I min læsning af romanen vil jeg argumentere for at se hovedpersonens udvikling som en individuationshistorie, hvor Pers konfrontation med Skyggen og det modsatkønnede fører ham fra at være en narcissistisk mandschauvinist til en form for vismand. Per, der i sin ungdom har store drømme om at tæmme vandenergien fra Vesterhavet og lave et kanalsystem, der forbinder Vestkysten med de indre farvande, ender efter eget valg som vejassistent tæt på den yderste klitrække. Vi ser, hvordan denne udvikling forløber parallelt med et ændret natur- og menneskesyn og en ændret opfattelse af kristendommen. Til slut vil jeg pege på væsentlige forhold, der inden for romanens eget univers relativerer denne tolkning.

I foredraget sammenholder jeg romanen med Pontoppidans eventyr ”Ørneflugt”. “Lykke-Per” har mange referencer til eventyret, men hvor ”Ørneflugt” er deterministisk i sit syn på udvikling, anskuer Pontoppidan i ”Lykke-Per” ligesom Jung menneskets karakter ikke ud fra et kausalt princip, men ud fra et finalt perspektiv. Det er i individets frihedskamp for at realisere sine indre potentialer, at livet først bliver meningsfuldt, selv om det også kan være forbundet med afsavn og lidelse. I romanen hedder det, at fra den dag, vi stiller spørgsmålet ”Hvem er du selv?”, kender vi intet andet spørgsmål. ”Fra den dag er vort eget sande jeg blevet den store sfinx, hvis gåde vi stræber at løse.”