C.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark
Social Dreaming: Brobygning mellem det velkendte og det ukendte i Europa

Social Dreaming: Brobygning mellem det velkendte og det ukendte i Europa

Introduktion til Jungiansk Socioanalytisk undersøgelse

v/ Dorte Odde og Arne Vestergaard, Jungianske analytikere, DSAP og SJS.

Selskabet for Jungiansk Socioanalyse (SJS) inviterer i samarbejde med Jung Foreningen i Danmark til en temaaften, hvor vi vil fremlægge erfaringer og resultater fra et eksperiment fra 2017-18, hvor Social Dreaming blev afprøvet som en mulig socioanalytisk tilgang til at forstå og engagere sig i den aktuelle udvikling på vores kontinent. Eksperimentet foregik i både København og Aarhus, og temaaftenen gennemføres da også i både København og Aarhus.

Præsentationen tager afsæt i en tidligere gennemført præsentation på den europæiske kongres for analytisk psykologi i Avignon i august 2018.

Drømme, symboler og C.G. Jungs begreb om den transcendente funktion sætter os i stand til sammen at få adgang til det endnu ikke udtrykte, det afviste/benægtede og det, der er på vej. Ved at muliggøre syntese mellem det kendte og det ukendte kan vi bidrage til at finde andre måder, hvorpå vi sammen fungerer i, og forholder os til, verden.

Socioanalyse er et forsøg på at forbinde ubevidste og bevidste relationelle og kollektive processer i forhold til problemer, der er karakteriseret ved høj social kompleksitet. Social Dreaming er et eksempel på en socioanalytisk metode.

Efter pausen introducerer vi til det nystiftede selskab for jungiansk socioanalyse med mulighed for at tegne medlemskab – og vi inviterer til dialog om jungiansk socioanalyse.

København: torsdag den 7. marts 2019 kl. 19:00 – 21:30, Medborgerhuset Indre By, Charlotte Amundsens Plads. Tilmelding: [email protected]

Aarhus: torsdag den 21. februar 2019 kl. 19 – 21:30, Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, 8000 Aarhus C. (Tilmelding er nødvendig til: [email protected]/mobil: 26991984)

Pris for deltagelse: 50 kr. (betaling ved indgangen)