C.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark
Drømmematrix / Social Dreaming

Drømmematrix / Social Dreaming

Drømmematrix / Social Dreaming

v/ Lilla Monrad, Jungiansk Psykoanalytiker og Petrusjka Jeiner, Seniorkandidat ved Jung Instituttet København.

Jung Foreningen i København inviterer i samarbejde med Selskabet for Jungiansk Socioanalyse til 5 aftener med fokus på drømmenes kollektive, sociale og kontekstuelle indhold.

Jungforeningen i København fortsætter i samarbejde med Selskab for Jungiansk Socioanalyse sidste års tiltag og afholder åben drømmematrix for mennesker, der er interesserede i Jungs psykologi, drømme og vores fælles verden. Hvor drømme i den jungianske psykoanalyse bruges til at forstå drømmerens individuelle, personlige forhold, så har drømmematrixen et socioanalytisk udspring og retter sig mod at kaste lys over drømmenes kollektive, sociale og kontekstuelle indhold. Begrebet matrix betegner alle de mulige måder, vi kan forbinde os til hinanden fx bevidst-ubevidst, reelt eller potentielt. I matrixen søger vi ikke enighed, men belysning fra mange forskellige sider. Drømmematrix er en samling af en gruppe mennesker om det at dele og associere til drømme – og ud fra drømmenes brudstykker se nye sammenhænge opstå og forsøge at tænke nye tanker sammen. Vi taler eller tolker derfor ikke på de enkeltes drømme, men lader drømmene tale med og til hinanden i matrixen. Drømmematrix kendes også under navnet ’social dreaming’. Metoden blev opdaget af Gordon Lawrence i 1980’erne. Drømmematrixen varer 60 minutter efterfulgt af 15 minutters fælles refleksion.

Torsdage den 12.9., 3.10. 24.10. 14.11. og 5.12.2019. Kl: 19:45 – 21:00. Sted: Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, K. Pris for deltagelse: 40 kr pr. gang eller 150,- kr for alle 5 gange. (betaling ved indgangen)

Tilmelding: [email protected]