C.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark

Artikler i Tidsskrift for Psykoterapi – Jung for alle

I juni 2021 udkom Dansk Psykoterapeut Forenings magasin: Tidsskrift for Psykoterapi  med et temanummer om Jungiansk Analytisk Psykologi i anledning af hundredåret for C.G. Jungs typologi.  Fra dette temanummer har vi fået lov til at lægge en række artikler op i løbet af efteråret.

Redaktøren for tidsskriftet er Susanne van Deurs og den faglige redaktør for og bidragyder til dette nummer er Hanne Urhøj, som også er redaktør for Jung for Alle. Copyright for de enkelte artikler tilhører Tidsskrift for Psykoterapi og de enkelte forfattere. Artiklerne lægges successivt op på Jung for alles hjemmeside på følgende link:

https://www.jungforalle.dk/artikler-i-tidsskrift-for-psykoterapi/

Der ligger nu 4 artikler på hjemmesiden:
Kunstterapi, sandplay og mandalaer : Dialogen med det ubevidste og vejen til mig selv. Af Lilla Monrad
Drømme. Af Pia Skogemann
Synkronicitet. Af Lotte Snedevig
Arketypisk psykodynamisk individuation : med typologi som redskab. Af Hanne Urhøj