C.G. Jung Instituttets uddannelse

Uddannelse til jungiansk analytiker IAAP

Optagelse til uddannelsen til Jungiansk Analytiker IAAP sker efter forudgående gennemførelse af Jung Instituttets 1-årige Grundkursus. Link: Grundkursus 2015

For yderligere oplysninger henvises til Regulations for the training as Jungian Analyst, se linket nedenfor.
Eller se linket til Ansøgning til den 5-årige uddannelse ved Jung Instituttet nedenfor.

Uddannelsen foregår overvejende i weekender (lørdag-søndag). Der vil dog både i efterårs- og i forårssemestret kunne blive tale om uddannelsesforløb af 3 dages varighed.
Uddannelsen foregår i Hvidehus i Valby. Herudover kan der blive tale om enkelte internatforløb.

C.G. Jung Instituttet sikrer løbende kvaliteten af uddannelsen gennem en lang række procedurer. Kvalitetssikringen er beskrevet i Manual for Quality Management (QM)

Uddannelsen koster pt. 33.000 kr. om året (fra 1.1.2018 34.000 kr.). Beløbet pristalsreguleres løbende.

Regulations for the Training as Jungian Analyst 2017

Regulations, Candidates C07, C10 and C13

Guidelines for Candidates 2017

Guidelines, Candidates C07, C10 and C13

Overview of the training in Jungian Analysis 2017

Reading List for the Training in Jungian Analysis 2017

QM 2017 (Manual for Quality Management)

Training Program for 2015

Training Program for 2016

Training Program for 2017

Dates in 2018:
10.-11.2
9.-11.3
7.-8.4
4.-6.5  (One-Day Conference on the 4th)
8.-9.9
5.-7.10 (Two-day conference on the 6 – 7)
3.-4.11
1.-2.12

Dates in 2019:
9. – 10.2.
8.-10.3 (residential seminar at Villa Fjordhøj)
6.-7.4.
10.-12.5 (One-Day Conference on the 10th)
7.-8.9
4.-6.10 (Two-Day Conference on the 5-6)
9.-10.11
7.-8.12