Ansøgning til den 5-årige uddannelse ved Jung Instituttet

Nedenstående beskrivelse er et uddrag af Regulations for the tranining as Jungian Analyst, Link: Regulations for the Training as Jungian Analyst 2017

Optagelseskrav:

Ansøgeren skal have:

En kandidatgrad (Master degree) inden for et relevant fag (som psykologi, medicin, teologi, sociologi, antropologi, religionshistorie). I særlige tilfælde kan der efter nøje overvejelse gives dispensation til ansøgere med en tilsvarende akademisk uddannelsesgrad eller med en mellemlang uddannelse suppleret med relevant efteruddannelse.
Ansøgeren må desuden være i besiddelse af en vis viden om psykologisk og psykoterapeutisk teori og praksis.

3 års professionel erfaring inden for et arbejde med mennesker (som f.eks. klinisk praksis, rådgivning eller undervisning)

Mindst 50 timers personlig analyse hos en IAAP godkendt jungiansk analytiker. Timetallet skal være opnået ved studiestart. Ved ansøgningsfristens udløb skal ansøgeren have haft mindst 30 timers personlig analyse.

Ansøgeren skal være deltagende på eller have gennemført Jung Instituttets 1-årige grundkursus eller et af de 2-årige kurser i Analytisk Psykoterapi, godkendt af C.G. Jung Instituttet, København.

Ansøgningsprocedure:

Ansøgningen skal indsendes inden 1. september i det år, der ligger forud for studiestart. Ved ansøgningen skal følgende indsendes med e-mail til [email protected]:

  • En skriftlig ansøgning som indeholder en beskrivelse af den personlige motivation for ønsket om at blive optaget på Jung Instituttets 5-årige uddannelse i jungiansk analyse, som kvalificerer til medlemsskab af IAAP og Dansk Psykoterapeutforening.
  • Den skriftlige opgave, som er stillet på det 1-årige grundkursus.
  • Et CV
  • Dokumentation fra den / de personlige analytiker(e) for antallet af personlige analysetimer.

ANSØGNINGSBLANKET- den 5årige uddannelse

Optagelsesprocedure

Når ansøgningen er modtaget, vil den blive behandlet af studieledelsen, og hvis den bliver godkendt, skal ansøgeren efterfølgende have et interview med 2 medlemmer af optagelsesudvalget. I særlige tilfælde kan ansøgeren blive bedt om et ekstra interview. Der henvises til Regulations for the Training as Jungian Analyst 2017, hvor optagelsesproceduren er uddybet.

Ansøgningsgebyrer

Der skal betales et administrationsgebyr på 1.000 kr. Gebyret opkræves og betales, efter at ansøgningen er modtaget.

Der skal desuden betales et honorar for interviewsamtalen på 1.000 kr.

Hvis ansøgningen afvises, tilbydes ansøgeren en gratis samtale med et medlem af optagelsesudvalget.