Dansk Selskab For Analytisk Psykologi, DSAP

Dansk Selskab for Analytisk Psykologi (DSAP) blev stiftet i 1994 og har status som en lokal gruppe i IAAP, den internationale organisation for jungianske analytikere, der har ca. 3400 medlemmer. En betingelse for medlemsskab er individuelt medlemskab af IAAP eller uddannelse i analytisk psykologi ved en af IAAP godkendt uddannelsesinstitution.

Bestyrelsen i DSAP

Arne Vestergaard, formand
Vibeke Vedel
Misser Berg
Lotte Snedevig
Harri Virtanen
Christel Bormann
Lilla Monrad

Kontakt: [email protected]

Adresser på medlemmer af DSAP kan ses ved at klikke på linket nedenfor.

Vedtægter:

Vedtægter for DSAP 2016