Nyt fra DSAP

Nye medlemmer i bestyrelsen

Ved generalforsamlingen d. 26. maj 2018 blev to nye medlemmer med applaus valgt ind i DSAPs bestyrelse: Christel Bormann og Lilla Monrad.
Den hidtidige formand gennem 14 år, Vibeke Vedel, gik af med stor applaus ved generalforsamlingen, men fortsætter i bestyrelsen.
Den tidligere næstformand, Arne Vestergaard, blev med applaus valgt til formand.

 

Supervisorkursus

DSAP afholdt sammen med Jung Instituttet et vellykket supervisionskursus. Kurset var et post-graduate kursus for jungianske analytikere i Danmark og andre lande. Et nyt supervisorkursus er planlagt til 19. – 21. oktober 2018.

Supervision Course October 2018 preliminary programme