C.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark
Dansker ny præsident for IAAP

Dansker ny præsident for IAAP

Anker
Dansker ny præsident for IAAP – International Association for Analytical Psychology.

Ved kongressen ”Analytical Psychology Opening to the Changing World” i Buenos Aires, Argentina, blev Misser Berg valgt til præsident for IAAP.

Misser Berg har siden 1992 arbejdet som analytiker og var med til at etablere den nuværende uddannelse ved Junginstituttet i København, hvor hun i mange år var studieleder og i dag fortsat sidder i studieledelsen. Derudover er Misser Berg medlem af bestyrelsen for DSAP og for Jung Foreningen København. Hun har været medlem af bestyrelsen i IAAP siden 2010, de seneste 9 år som medlem af ledelsen.

C.G. Jungs tanker og ideer har fra starten haft stærk grobund i de vestlige lande, men gennem årene har adskillige lande i Latinamerika, i Østeuropa og i Asien etableret jungianske miljøer, hvor der uddannes analytikere, afholdes konferencer m.m.

Siden 2010, hvor Misser Berg blev bestyrelsesmedlem i IAAP, har hun været med til at styrke det globale arbejde, så kendskabet til C.G. Jungs dybdepsykologi bliver videreudviklet i de lande, som allerede har taget hans metode til sig. Samtidig vil hun fortsat arbejde for, at nye lande bliver involveret i den jungianske tradition.

Hun er optaget af de udfordringer, der opstår, når vesten med veletablerede demokratiske traditioner skal samarbejde med lande, der har autoritære systemer. Her nævner Misser Berg menneskerettigheder og accepten af diversitet i forhold til køn, race, religion og seksualitet, som væsentlige værdier i Vesten, hvor flere af de nye medlemslande har indrettet deres samfund ud fra andre værdier.

Den nye præsident mener også, at støtten til socialpsykologiske projekter, som trækker analytikerne ud af deres vante rammer i terapirummet for at engagere sig i samtidens problemstillinger, er en vigtig del af den jungianske identitet.

Et mønster er brudt
Det er første gang i historien, at et lille og i jungiansk sammenhæng – ret ubetydeligt land – får en IAAP-præsident. De tidligere præsidenter har primært været fra Schweiz, England, USA og Tyskland, men allerede i 2019 blev dette mønster brudt. Misser Berg overtager præsidentrollen efter den japanske analytiker Toshio Kawai. Og om tre år, når en ny præsident skal overtage posten, bliver det Pilar Amezaga fra Uruguay, som på kongressen i Buenos Aires blev valgt som President Elect.

Misser Berg er den attende præsident af IAAP siden stiftelsen i 1955, og hun er den fjerde kvindelige præsident. Den første kvindelige præsident i IAAP var Verena Kast fra 1995-1998; hun ønskede en større demokratisering og reorganiserede i omfattende grad IAAP, så der blev plads til bestyrelsesmedlemmer fra flere små lande. Pia Skogemann var således den første danske repræsentant i IAAPs bestyrelse, hvor hun sad fra 2001 til 2007 i to på hinanden følgende 3-års perioder. Den større demokratisering slår for alvor igennem nu, hvor Misser Berg er valgt som præsident for IAAP.

I dag tæller ledelsen i IAAP fem kvinder, hvilket også er nyt, da bestyrelsesposterne tidligere har været domineret af mænd.

Tekst: Benedicte Thorseth, Foto: Sara Gangsted, Collage: Ewa Winkler og Stephen Garrett