C.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark
DEN INDRE HAVE

DEN INDRE HAVE

Foredrag nr. 3 v/Lene Jensen. Torsdag d. 10.10. kl. 19.30.

At miste 2 voksne børn med 9 års mellemrum har medført, at livets eksistentielle spørgsmål skiftede fra at være en teoretisk søgen og diskussion værd til at blive af største betydning at beskæftige sig med. Rejsen mod at finde mening i det oplevede meningsløse fortsætter.
Jeg vil fortælle om, hvordan der undervejs har været megen hjælp fra det ubevidste i form af symboler, synkrone oplevelser, transcendente erfaringer, som faktisk føltes som at blive berørt af guddommelig kraft.

Dato: Torsdag den 10.oktober 2019.
Kl: 19:30 – 21:30.
Sted: Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, Kbh. K
Pris: Kr. 80,-/1 Klip (Gæster 130,-)

Lene Jensen er cand. pæd.psyk., aut. psykolog med privat praksis i Gilleleje.
Tidl. seniorkandidat på Jung Instituttet.
Forfatter til bogen Den indre Have

Uddrag af anmeldelse af Anne Sølling, bragt i Tidsskrift for Klinisk Hypnose:
”Den Indre Have” efterlader læseren med en ydmyg oplevelse af, hvordan forfatteren med sin ærlighed kan være tilstede i bogen, uden man som læser overvældes af hendes private og personlige sorg.
Bogens fokus er, hvorledes vi har mulighed for at komme videre med livet trods alvorlige og fuldstændige meningsløse hændelser, som kan opstå i vores liv.
Lene Jensen fremstiller, hvorledes hun gennem symboler og visualiseringer bliver i stand til at få glæden ved livet og samværet med andre mennesker tilbage, samt hvordan hun arbejder med visualiseringer i sin psykologpraksis. I bogen har Lene Jensen skitseret, hvordan du som fagperson rent praktisk kan arbejde med visualisering af den indre have i forbindelse med sorgarbejde.