C.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark

Den sårede kvinde

Foredrag nr. 9 v/Lilla Monrad og Petrusjka Jeiner

Dato: Torsdag den 14. marts 2019. Kl: 19:30 – 21:30.
Sted: Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, K
Pris: Kr. 80,-/1 Klip (Gæster 130,-)

I dette foredrag vil vi tale om de kvinder, der på grund af brud i den tidlige tilknytning til moderen er blevet ”fars datter”. Faderen har imidlertid ikke givet datteren opmærksomhed og omsorg på hendes præmisser; somme tider har han været alt for styrende, somme tider for fraværende. Det utilstrækkelige faderskab har givet hende nogle sår, der som voksen kvinde gør det svært for hende at være sig selv og tilgodese sine egne behov.
Hun har tidligt lært, at ”man skal yde, før man kan nyde”, og som oftest når hun aldrig til det punkt, hvor hun ”nyder”. Der er altid ting, der skal ordnes, eller omsorg, der skal gives. Hun er god til at opfylde andres behov – ofte især mænds, og hun føler, at det giver hendes liv mening.
Somme tider møder vi den sårede kvinde i skikkese af den arketypiske amazone-kriger; en kvinde, der er hård i filten, og som skjuler sin sårbarhed og smerete bag kontrol og handlekraft. Hun  stoler ikke på mænd, og hun føler, at hun må klare ALT selv.
Andre gange møder vi hende som en den arketypiske evige pige; en sød, svag, uselvstændig lille-pige, der tilpasser sig til andres forventninger, og som ofte søger bekræftelse i mandlig beundring.
Som regel findes begge poler i kvindens psyke. De vil dukke op i forskellige situationer og livsfaser afhængig af konteksten.
Fælles for de sårede kvinder er, at de ikke er i autentisk kontakt med deres egen indre kraft, og dybest set heller ikke med deres dybe kvindelighed. Ofte føler de sig afskåret fra deres kreativitet og vitalitet.
I foredraget vil vi belyse forskellige aspekter af den sårede kvinde fra en jungiansk forståelsesramme. I denne sammenhæng vil vi komme ind på puella-, amazone-, Ekko- og Don Juan-komplekset.
Endelig vil vi se på, hvordan helingen af sårene og frigørelsen fra de gamle, destruktive mønstre kan foregå. Dette indebærer blandt andet integration af de to sider, hvor kvinden lærer at rumme både sin svaghed og sin styrke.
Foredraget vil rumme filmklip og eksempler fra mytologi, eventyr og vores egen terapeutiske praksis.