C.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark

DET SKØRE SIND – at leve med tidlig skade. Foredrag nr. 7 v/Lene Riiger

DET SKØRE SIND – at leve med tidlig skade.
Foredrag nr. 7 v/Lene Riiger.

Når vi taler om tidlig skade, taler vi om, at noget mangler fra starten af livet. Manglen kan være opstået pga. et eller få tidlige traumer, eller den kan være akkumuleret igennem opvæksten. Så manglen kan påvirke sindet på mange forskellige måder, men når den er tidlig, vil den altid være meget indgribende i personligheds-udviklingen.
Psykologien har forskellige ord for dette. Erikson ville sige, at den basale tillid ikke blev udviklet, Melanie Klein ville tale om manglende udvikling af den depressive position og overvægt af den mere umodne skizoide posi-tion; freudianerne vil f.eks. skelne mellem deficit og konflikt, og i jungiansk tænkning vil vi f.eks. mene, at forsvaret primært er på selvets og ikke på jeg’ets præmisser.

Den mangel, der forårsager tidlig skade, hænger næsten altid sammen med de tidlige omsorgspersoner, der ikke evnede nok, og fordi skaden opstår så tidligt, vil de følelser, den sætter i gang, være voldsomme. Typisk vil de handle om angst, vrede, tristhed, opgivenhed, oplevelsen af ikke at have eksistensberettigelse og af at være helt forkert.

En tidlig skade betyder underskud fra starten og ofte et liv op ad bakke, hvor man må anstrenge sig og passe på. Nogle gange beskytter man sig med en kraftig lukning, eller man slår fra sig eller laver mere eller mindre om på re-aliteten for at holde livet ud. Nogle gange forbliver man åben helt ned til det tidlige sår. Man er lidt ”skør” i ordets bredeste betydning, og man er måske ikke så funktionsduelig i en kultur, der prioriterer fortrængning og effektivitet.

Men uanset forsvarets karakter, så tror jeg, at man som tidligt skadet altid dybest set forbliver sensitiv, og ofte san-ser man noget på dybere niveauer. Man er ”placeret” i nogle psykiske områder, der for andre kan være utilgængelige. Dette kan medføre følelser af ensom-hed, men det rummer i sig noget meget livgivende. Så i den reparerede udgave af sig selv, hvor man forstår og rummer, det man oplever, har man som tidligt skadet meget at give både til sig selv og andre. Det ”skøre” bærer i sig noget meget værdifuldt.

Psykolog og jungiansk analytiker Lene RiigerLene Riiger, psykolog, specialist i psykoterapi og jungiansk analytiker. Privat praksis i Odense.

Dato: Torsdag den 25 .november 2021
Kl: 19:30 – 21:30.
Sted: Kulturhuset UNION,
3. sal, lokalet Cielo, Nørre Allé 7, 2200 Kbh. N.
Pris: Kr. 80,-/1 Klip (Gæster 130)