C.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark

Det uskyldige offer – og det skyldige

Foredrag nr. 10 v/Katrine Friis

Dato: Torsdag den 4. april 2019. Kl: 19:30 – 21:30.
Sted: Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, K
Pris: Kr. 80,-/1 Klip (Gæster 130,-)

Vor tids samfund, som den tyske sociolog Ulrich Beck har kaldt risikosamfundet, har skabt mange angstfulde forestillinger hos dets medlemmer. Vi agerer på mange måder, som om en katastrofe, ja, katastrofen, allerede har indfundet sig. For hvad er det for en samfundsmoral, der har afløst den traditionelle (den, der herskede før de to verdenskrige), dén som kunne karakteriseres ved ord som hierarkisk, religiøs, styret af objektive regler, personlig ansvarlighed, asketisk, angrende, skyldforladende og patriotisk? Nogle har svaret, at afløseren er et samfund, der er kendetegnet ved at være rettighedsbaseret, sekulariset, styret af subjektiv fortolkning, selvhævdende, skyldbenægtende og egalitær.
Hvilken psykologisk indflydelse har denne dramatiske transit haft på synet af os selv, og på vores nære, såvel som vores fjernere medmennesker? Det vil vi undersøge med speciel opmærksomhed rettet mod den tidlige socialisering og de nye psykologiske forsvarsstrategier, sådan som de udfolder sig i og omkring os.