C.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark
DSAP: Nye medlemmer i bestyrelsen

DSAP: Nye medlemmer i bestyrelsen

Ved generalforsamlingen d. 26. maj 2018 blev to nye medlemmer med applaus valgt ind i DSAPs bestyrelse: Christel Bormann og Lilla Monrad.

Den hidtidige formand gennem 14 år, Vibeke Vedel, gik af med stor applaus ved generalforsamlingen, men fortsætter i bestyrelsen.

Den tidligere næstformand, Arne Vestergaard, blev med applaus valgt til formand.