C.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark

EKSTRA i Jungforeningen: Filmaften “On The Feminine”

Den svenske filminstruktør og jungianske analytiker Ingela Romare interviewer jungiansk analytiker Marion Woodman.

Filmen er på let forståeligt engelsk. Varighed 40 minutter.
Udspringende af en ide på Jungcaféen i september afholder Jungforeningen en filmaften. Der vil være tid til efterfølgende samtale om filmen og hvilke tanker og ideer den måtte afføde.
Canadiske Marion Woodman (1928-2018) er en meget anerkendt jungiansk analytiker, som har arbejdet dybt med sammenhængene mellem krop og bevidsthed. Woodman er forfatter til en lang række bøger, står bag Body Soul-uddannelsen og er grundlægger af Marion Woodman Foundation.Woodmans arbejde udviklede sig allerede fra hendes år i Zürich i 70’erne til at have fokus på det kvindelige. Når Marion Woodman ser på det kvindelige, gør hun det overordnet i forhold til spiritualitet.
Hun definerer sjæl som det kvindelige aspekt af spiritualitet, ånd som den mandlige side af det spirituelle.
For Woodman er det kvindelige lige væsentligt for begge køn – og efterhånden deltager flere og flere mænd på de workshops, som Marion Woodman Foundation udbyder.Marion Woodman mener, at den kristne kulturs nedvurdering af kvinden og kroppen genspejles i den manglende respekt for jordkloden, og at det kvindelige er presset af denne nedvurdering, som jordkloden er presset af en respektløs udnyttelse af naturressourcer med forurening, forringet biodiversitet m.m. til følge.Woodmans arbejde handler om at hjælpe mennesket til at kunne forblive i kontakt med sin menneskelige naturside og samtidigt være åben for ånden – sjæl i krop er hendes helt store bedrift.

Introduktion v/ Lone Gadegaard cand.comm. med speciale inden for kvindeforskningen.
Har beskæftiget sig indgående med Marion Woodmans forfatterskab. Har holdt foredrag i psykoterapeutforeningen om Woodman.
Deltog i en række workshops med repræsentanter fra Marion Woodman Foundation på IAAP’s kongres i København i 2013.
Forfatter til bogen ”Den kvindelige Understrøm – om kvinder, ånd og dæmoni”, Vægkalenderen ”Spiralen og Langsomheden” og har skrevet artiklen ”PTSD – i forhold til Kvindelighed og Spiritualitet”, bragt i Psykoterapeutforeningens blad, okt. 2014.

Dato: Torsdag den 2.december 2021
Kl: 19:30 – 21:30.
Sted: Kulturhuset UNION,
3. sal, lokalet Cielo, Nørre Allé 7, 2200 Kbh. N.
Pris: Kr. 25,-