C.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark
Evidens for psykodynamisk psykoterapi

Evidens for psykodynamisk psykoterapi

Læs denne vigtige artikel i Ugeskrift for Læger om evidens for psykodynamisk psykoterapi, som bl.a. konkluderer følgende:

Længerevarende psykoterapi viser bedre effekt ved behandling af komplekse psykiske lidelser og længerevarende depressioner. Behandlingspakkerne for angst, depression og personlighedsforstyrrelser må tilpasses i overensstemmelse med den foreliggende evidens.

Klik ind her og læs artiklen Ugeskrift for læger: forskning

Mere om forskning i analytisk psykologi.