C.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark

Foredrag i Jung Foreningen d. 25.10.18

The Wounded Healer. Møtet med den psykiske smerte i det analytiske rom v/ Marianne Koch Knudsen.
Torsdag d. 25.10. kl. 19:30 – 21.30 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, Kbh. K.
Pris kr. 80,- / 1 klip (Gæster 130,-)

En sentral motivasjon for å velge å bli analytiker eller psykoterapeut er ønsket om å hjelpe, ønsket om å lindre smerte. I den jungianske forståelse av psyken, og i den jungianske verktøykasse, så og si, finnes en rikdom i form av sym- boler, myter, arketyper og fortellinger som hjelpemidler i møtet med smerte og lidelse. Sentralt står også Jungs konstatering av at analytikerens ønske om å helbrede og lindre henger uløselig sammen med egne sår. Han sier til og med at vår evne til å hjelpe langt på vei avhenger av denne forbindelsen. Her er det myten eller arketypen The wounded healer – den sårede helbreder – kommer inn.

Download hele programmet og læs mere på side 4  Program 2018/2019