C.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark
Foredrag i Jungforeningen 24. september kl. 19.30

Foredrag i Jungforeningen 24. september kl. 19.30

INDIVIDUATION SOM NØGLEBEGREB I DEN ANALYTISKE PRAKSIS. 
Foredrag ved jungiansk analytiker, cand. theol. Kim Bangshøj.
Hos Jung selv og i den tidlige analytiske praksis var individuation et nøglebegreb, en signaturbegreb, der definerede analytisk psykoterapi, udspændte rammen for arbejdet. Det er langt fra tilfældet i dag,

hvor der nok er interesse for begrebet, men også knyttet en ambivalens til det, i hvert fald når det drejer sig om dets anvendelse i forbindelse med analytisk praksis. For, kan man spørge, kan man overhovedet anvende individuation i dag, som forståelsesramme, uden at det tilføjer det analytiske arbejde noget elitært og vidensmæssigt forældet? Eller hvis det anvendes, vil det så ikke trække analytisk psykoterapi i en mere spirituel retning på linje med megen new age tænkning og praksis, der netop inddrager Jung i den sammenhæng?
I foredraget vil jeg komme ind på, hvordan Jung og jungianske analytikere har defineret begrebet, men vægten vil komme til at ligge på den kliniske praksis. Vi skal se på, hvordan individuation udfoldes i klinikken hos Jung selv.
Dog er det materiale fra mit eget kliniske arbejde, der kommer til at danne udgangspunkt for foredragets centrale spørgsmål om, hvorvidt individuation igen kan få en nøgleposition, blive signatur for moderne analytisk psykoterapi – måske som bro til en dialog med nyere terapeutiske retninger og aktuelle åndsstrømninger?

Pris: Medlemmer 80,- kr/1 klip, Gæster: 130,- kr

Husk at Jungforeningen er flyttet til Kulturhuset UNION, Nørre Allé 7, 2200 Kbh. N