C.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark
Foredrag i Jungforeningen 8.10.2020

Foredrag i Jungforeningen 8.10.2020

MED FANDEN TIL BORDS –
Selma Lagerlöfs ”Gösta Berlings saga”
Foredrag nr. 4 v/ Thomas Nordby

Husk forhåndstilmelding på [email protected] 

I 1890’erne afføder ”Det moderne gennembrud” en bevidsthedsmæssig reaktion, der inden for litteraturen og kunsten får betegnelsen ”Det sjælelige gennembrud” eller symbolismen. Fælles for den nye digtning er en kritik af de foregående årtiers snævre naturalistiske virkelighedsbegreb. Ord som romantikkens ‘sjæl’ kommer igen til ære og værdighed. Mennesket anskues som et åndsvæsen, der er indfældet i naturen. Den svenske nobelpristager Selma Lagerlöf debuterer med romanen ”Gösta Berlings saga” i 1891, et vildt og grænsesprængende symbolistisk kunstværk.

Bogens handling foregår i Värmland i 1820’erne. Genremæssigt låner værket træk både af det klassisk helteepos og af myten. Det skildrer 12 kavalerer, anført af titelpersonen, den uimodståelige hjerteknuser Gösta Berling, der juleaften indgår en faustisk kontrakt med den lokale Mefisto, som i løbet af det følgende år lader kavalererne regere på godset Ekeby. Hvis de i løbet af året gør noget, som ikke er kavalermæssigt, dvs. hvis de foretager sig ”noget, som er klogt eller nyttigt eller kællingeagtigt”, så kan Djævelen tage dem alle, når året er omme.

Kavaleråret står i erotikkens og livsnydelsens tegn, men det viser sig, at der er en pris at betale for den uindskrænkede livsnydelse. Kavalerernes regimente udvikler sig til et misregimente på mange planer. Efterhånden kaster bagsiden af livsnydelsen stadig større skygger. ”Der kommer en storm over landet” i begge ordets betydninger, som det varsles ved indgangen til kavaleråret på Ekeby.

Gösta er et portræt af en puer. De øvrige 11 kavalerer, en broget flok af afdankede militærpersoner, kunstnere og filosoffer, viser os forskellige saturniske skyggesider af puer. Hvor Gösta nærmest fremstår som en ren arketype, er de psykologiske dybdeportrætter af kvinderne omkring ham individualiserede. Spændet i portrætterne gør, at man både kan kalde ”Gösta Berlings saga” for en faustisk myte og en dybdepsykologisk analyse. Værket rummer en forståelse af splittede karakterer og af tilværelsens kaoskræfter, der gestalter dybdepsykologiens indsigter og peger frem mod vor egen tids personlighedsforstyrrelser.

Thomas Nordby, cand.phil. i nordisk sprog og litteratur, tidligere seminarielærer i dansk, sekretær i Jung Foreningen og medlem af redaktionen på www.jungforalle.dk
Dato: Torsdag den 8. oktober 2020.
Kl: 19:30 – 21:30.
Sted: Kulturhuset UNION, 3. sal, lokale 305,
Nørre Allé 7, 2200 Kbh. N.
Pris: Kr. 80,-/1 Klip (Gæster 130,-)