C.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark
FPAP. 11 Fælleskonference

FPAP. 11 Fælleskonference

11. FÆLLESKONFERENCE
Relation og Refleksion … i Kunst og Terapi
9.-10. november 2018 på Liselund Møde- og Kursussted, Slagelse

Fælleskonferencen er et mødested for alle med interesse for psykodynamisk tænkning. Opmærksomheden på betydningen af relationer er øget de senere år, og i den sammenhæng opstår spørgsmålet om det ubevidstes realitet og manifestationer i tænkning, i kultur og i bred terapeutisk praksis.

Fælleskonferencen kan danne grobund for og fortsat inspiration til, hvordan psykoanalytisk tænkning kan etableres og udbredes i praksis f.eks. på psykoterapeutiske uddannelser, i psykiatrien, PPR, konsulentverdenen, privat praksis, socialområdet, almen praksis og indenfor teologi, kunst og musik.

Den røde tråd på Fælleskonferencen 2018 er forskellige aspekter af sammenhængen mellem Kunst og Terapi f.eks.: Hvilke berøringsflader er der mellem kunst, terapi og relationer? Er terapi kunst – og i givet fald hvordan? Hvordan kan kunsten bruges i terapien? Kan musik bygge bro over modsætninger og skabe relationer og fællesskaber? Og hvordan hænger terapi og litteratur sammen – i skriveprocessen og i læseoplevelsen?

Læs mere om det aktuelle program ved at klikke ind på dette link FPAP – Fælleskonference 2018 – Program.pdf (1)