C.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark
Grundkursus i Analytisk Psykologi

Grundkursus i Analytisk Psykologi

Programmet til Jung Instituttets næste grundkursus i analytisk psykologi er nu lagt på hjemmesiden og udsendt gennem vores nyhedsbrev.

Kursusbeskrivelse:
Et 1-årigt kursusforløb, der gennem en kombination af teori og praksis vil introducere deltagerne til grundbegreberne i den analytiske psykologi og give forståelse for og indsigt i, hvordan den indre og ydre verden interagerer og har indflydelse på
– alle aspekter af psykologisk udvikling
– relationelle evner i arbejds-, gruppe- og familiesammenhænge.
– komplekse problemstillinger i individet og kulturen.
Undervisningen vil foregå ved lærere på Jung instituttet.
Deltagelse i det et-årige grundkursus er et af optagelseskravene til den 5-årige uddannelse til Jungiansk analytiker.

Målgruppe
1) Ansøgere til C.G. Jung Instituttets 5-årige uddannelse til jungiansk analytiker IAAP, hvor grundkurset udgør basis år. Se krav til optagelse i programmet.
2) Psykoterapeuter eller andre i sundhedssektoren, ansatte i HR-afdelinger, lærere, pædagoger m.fl., som har brug for ny inspiration / efteruddannelse i den jungianske psykologi.

Kursets indhold
Den teoretiske del består af en indføring i teorier om psykens struktur og udvikling, typologi, komplekser, symboldannelse, arketyper, psykens iboende kreativitet og individuationsprocessen mm.
Dette belyses ved hjælp af klassisk jungiansk teori (Jung, Neumann, von Franz m.fl.) samt nyere jungianske teoretikere (Samuels, Asper, Kalsched, Skogemann, Vedfeldt m.fl.).
Den praktiske del består i træning i tolkning af symbolik, såvel i livshistorier og hverdagssituationer som i drømme, billeder og film, som er vor tids mytiske univers. Den praktiske del tager udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer og søger at styrke personlige ressourcer.
Ved kursets afslutning skal der foreligge en skriftlig opgavebesvarelse på 5 – 10 sider såfremt man vil søge ind på den 5-årige uddannelse.

Kursusform
Kurset er primært internatsophold på Villa Fjordhøj, dog foregår kurserne i maj og oktober som eksternat i Hvidehus Valby, se beskrivelserne på side 4 i programmet.

PROGRAM

Link til grundkurset på denne hjemmeside: 1-årigt grundkursus