Bestyrelsen i Jung Foreningen

Misser Berg
Jungiansk Analytiker, Arkitekt
Formand i Jung Foreningen

Thomas Nordby
Sekretær,
Cand. Phil.

Lars Hansen
Lektor, cand. scient.
Kasserer i Jung Foreningen

Lilla Monrad
Kunstterapeut, pædagog, ingeniør
Jungiansk Analytiker

Katrine Friis
Jungiansk Analytiker, Cand. Psych.