C.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark
JUNG SOM TALER OG UNDERVISER

JUNG SOM TALER OG UNDERVISER

Foredrag v/Aksel Haaning, Torsdag den 31. oktober.

Gennem det meste af sin aktive karriere var Jung en flittig underviser og foredragsholder. Jung var altid stærkt engageret ved publikums nærvær såvel ved foredrag som seminarer, der kunne strække sig over flere dage og undertiden over flere år. Her oplevede man en anden Jung end forfatteren til de mange bøger; han var nærværende, provokerende – lod tankerne og ordvalget flyde
uden smålige hensyn, heller ikke altid til etiketten. Samtidig var der struktur og nerve.
Adskillige af disse seminarer er udgivet videnskabeligt eller er under udgivelse i øjeblikket; det gælder blandt andet den stor serie om ”Den moderne psykologis historie” ved ETH Zürich, der er knyttet til Universitetet i Zürich, fra 1933 til 1934. De giver et enestående indblik i Jung ”live”, men også i Jungs metode og arbejdsform. Tilmed rummer de emner, han ellers aldrig eller kun
sjældent berørte i forfatterskabet.
Foredraget vil præsentere et overblik over seminarerne, herunder deres tilgængelighed i moderne udgaver og oversættelser. Tematisk vil der derudover blive nøjere gennemgang af det legendariske Cornwall Seminar fra 1923, ud fra Esther Hardings referat (endnu ikke udgivet). Det behandler Jungs psykologi på daværende tidspunkt og indeholder en analyse af kristendom- mens betydning for konstellationen af det ubevidste – og dermed en nøgle til Jungs senere diagnose af det moderne menneske.
Der vil også blive knyttet an til seminarserien om ”Antik og moderne drøm- meanalyse” fra 1936 til 1941 (udgivet 2014).

Dato: Torsdag den 31. oktober 2019. Kl: 19:30 – 21:30.
Sted: Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, K
Pris: Kr. 80,-/1 Klip (Gæster 130,-)

 

Aksel Haaning er lektor ved Roskilde Universitet. Forsker bl.a. i det 19. og 20. århundredes videnskabshistorie: ’Opdagelsen af det ubevidste ca. 1800- 1950.’ Har i 2011 afsluttet en middelaldertrilogi med udgivelse af “Den kristne mystik fra middelalderens verden”, Forlaget Vandkunsten.
Seneste produktion er: “Jung. En stemme fra dybet”, der er udkommet på Akademisk Forlag.