Lærerkræfter 2-årigt kursus

Gennemgående, faste lærere på kurset:

Ud over de gennemgående, faste lærere vil gæstelærere med uddannelse som jungianske analytikere IAAP eller anden relevant uddannelse undervise på kurset.

Der vil altid være mindst 2 lærere til stede ved undervisningen.

Lisbet Myers Zacho

Lisbet Myers

Jungiansk analytiker IAAP
med privat praksis i Aarslev på Fyn.
Er uddannet ved C.G. Jung Instituttet i København med supplerende uddannelse i London og Zürich. Medlem af C.G. Jung Instituttets studieledelse og af bestyrelsen i Selskabet for Analytisk Psykologi Medstifter af Jungs Venner, Århus.

Misser Berg

Misser Berg

Jungiansk analytiker IAAP
med privat praksis i Allerød.
Er uddannet ved C.G. Jung Instituttet i København med supplerende uddannelse i London og Berlin. Studieleder ved C.G. Jung Instituttet samt bestyrelsesmedlem i Selskabet for Analytisk Psykologi og bestyrelsesmedlem i IAAP. Formand for Jung Foreningen, København.