C.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark

Sandplay i Uganda

foredrag med Lisbet Myers og Marianne Johansen

Kære Alle, der interesserer sig for sandplay.

Nu er der gået et par måneder siden vi kom hjem fra vores uforlignelige rejse til Kabale i Uganda. Her arbejdede vi dels med et intensivt kort kursus for at få en gruppe social-arbejdere klædt på til at facillitere de lindrende og aflastende sandplay projekter med forældreløse gadebørn. Vi arbejdede også direkte med børnene i alle aldre på KASA børnehjemmet – og bevidnede disse børns kapacitet til at bære navnløs gru, forladthed, sult og sorg- og overleve…
Vores måde at arbejde på gjorde, at blev det muligt for de voksne deltagere at erfare både at være facillitator og klient.
I den forløbne periode har vi lavet med en plan for at formidle vores oplevelser og erfaringer, vedhæftet er også Lederen af KASA´s  report.

Torsdag  d. 27.2.2020 kl. 19-21 i Hvidehus Valbygårdsvej 64A, 2500 Valby

Her vil Marianne Johansen og Lisbet Myers fortælle om turen, samt dokumentere, hvordan teori og praksis fungerer kreativt og hvordan sandplay i grupper virker. Vi vil også vise mange billeder fra turen.
Gruppen af socialarbejderne dernede har besluttet, at de vil være sandplay-iværksættere i Uganda.

De havde nemlig slet ikke forestillet sig, at noget så enkelt som sand og små objekter med symbolsk betydning, kunne have så stor effekt. De har imidlertid brug for både økonomisk støtte, små ting og forskelligt materiale til at udvikle sandplay værksteder. De er også meget interesserede i at vi kommer igen og viderebringer kliniske og praktiske erfaringer– og måske andre sandplay terapeuter også kunne få lyst til at bidrage med viden.
Vi vil derfor bede om en mindre entre på 50 kroner til dette arrangement, som ubeskåret vil gå til projektet ligesom alle slags bidrag, små ting og sager, kroner og ører er velkomne.

Venlig hilsen
Marianne og Lisbet
www.hvidehus.com