C.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark

Socioanalyse og nyere Jungianske perspektiver: – en studiekreds foråret 2020

V/ Arne Vestergaard og Dorte Odde, Selskabet for Jungiansk Socioanalyse

Socioanalysen er betegnelsen for nye tilgange, eksperimenter og tænkning, som udvider det jungianske felt fra dyaden og klinikken til komplekse relationelle interaktioner, sådan som de finder sted i organisationer, grupper og på et samfundsmæssigt niveau. Det socioanalytiske perspektiv åbner for, at det jungianske felt også kan tænkes på nye og anderledes måder.

Socioanalyse opererer på flere niveauer – og det samme gør sig gældende for studiekredsen:
– det umiddelbart kliniske i sin sociale kontekst
– vores dagligdags eksistens
– hvad skaber og hvordan skabes verden, hvordan virker verden ind på det enkelte liv
– menneskers kommen til rette med kompleksiteten i tidens organisationer
– metoder til undersøgelse og konsultation
– teorier og begreber; såvel jungianske som f.eks. psykologiske, sociologiske og filosofiske af slagsen

Vi bestræber os på at gøre studiekredsen til netop en studiekreds. Det betyder, at mens vi – underviserne – på den ene side præsenterer feltet, begrunder de valgte tekster og sætter rammen for dialogen, så ønsker vi på den anden side en meget åben dialog om dette nye felt. Tanken er, at alle kan byde ind med deres viden, erfaringer og forståelse – og gerne også deres faglighed fra andre områder end det jungianske. Vi ønsker med andre ord at skabe et dialogisk rum for den jungianske tænkning.

Deltagere: Minimum 8 deltagere. Studiekredsen er åben for alle interesserede i, hvad nyere jungiansk tænkning kan have at bidrage med i forhold til studiet af, tænkningen om og arbejdet med menneskers relationelle kontekst. Måske arbejder du med terapi eller med konsultation fra andre, lignende teoretiske ståsteder.

Datoer: I alt 6 gange i foråret 2020 i Islands Brygges Kulturhus, onsdage fra 17:00 – 19:30

Onsdag den 22. januar 2020: Introduktion.
Onsdag den 19. februar 2020: Kompleks psykologi.
Onsdag den 18. marts 2020: Ubevidste sociale forbundenheder.
Onsdag den 15. April 2020: Undersøgelse gennem parallel proces.
Onsdag den 13. Maj 2020: Transcendent funktion og emergerende billeddannelse.

Onsdag den 10. juni 2020: Social kompleksitet og arketypiske dimensioner.

Pris for deltagelse (alle seks gange): 2.000 for medlemmer af Selskabet for Jungiansk Socioanalyse.
Pris uden medlemskab: 2.400. Pris med studierabat: 1.000

Tilmelding kan kun ske for alle seks gange, med en mail til [email protected]

Der vil komme flere detaljer om studiekredsen efter sommerferien.