C.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark

Socioanalyse, studiekreds

Studiekreds 2020: Socioanalyse og Jungiansk teori V/ Arne Vestergaard, jungiansk analytiker og organisationspsykolog, ph.d. og Dorte Odde, jungiansk analytiker og kultursociolog, ph.d., Selskabet for Jungiansk Socioanalyse.

Studiekredsen sætter fokus på en ny udvikling indenfor jungiansk teori og praksis, nemlig socioanalyse. Det handler om arbejdet med udvikling, konfliktløsning og forandring hos par, grupper og organisationerog et kritisk, anderledes blik på samfundsudviklingen. Samtidig peger socioanalysen mod nye forståelser af de relationelle forholds tilstedeværelse i klinikken.
Klik på linket herunder og læs mere…

Studiekreds 2020

Pris for deltagelse (alle seks gange): 2.000 for medlemmer af Selskabet for Jungiansk Socioanalyse.
Pris uden medlemskab: 2.400. Pris med studierabat: 1.000. Tilmelding kan kun ske for alle seks gange, med en mail til [email protected]

Datoer: I alt 6 gange i foråret 2020 i Islands Brygges Kulturhus, onsdage fra 17:00 – 19:30

Onsdag den 22. januar 2020: Introduktion til studiekredsen og de vigtigste temaer
Onsdag den 19. februar 2020: Socioanalytiske eksperimenter og en kompleks psykologi.
Onsdag den 18. marts 2020: Ubevidste processer i og af sociale/kollektive felter
Onsdag den 15. April 2020: Parallelproces og synkronicitet som undersøgelsesmetode.
Onsdag den 13. Maj 2020: Symbolisering og emergerende billeddannelse.
Onsdag den 10. juni 2020: Arketypiske dimensioner af social kompleksitet.