C.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark

Spændende forskningsartikel om psykodynamisk psykoterapi

I ugeskriftet (for læger) nr. 12-2019 er der en spændende artikel om den gode virkning af psykodynamisk psykoterapi inden for psykiatrien.

Som vi har skrevet på siden om forskning Forskning i analytisk psykologi foreligger der efterhånden en del kvalificeret forskning inden for den psykodynamiske psykoterapi – psykoanalyse og jungiansk analyse. Vi er nu glade for at kunne henvise til en artikel, som er udkommet i dette forår, og som beskriver evidens for, at psykodynamisk psykoterapi ikke kun virker i mere ‘almindelig’ terapi, men at der også kan ses en gunstig virkning af psykodynamisk psykoterapi inden for psykiatrien. Artiklen kan læses ved at klikke på nedenstående link:

Ugeskriftet12-2019

Vi citerer her fra konklusionen:

PPT-holdning kan ikke blot anvendes i psykoterapi, men også som forståelsesramme og vejledning i andre kliniske situationer, eksempelvis i mødet med patienter med hallucinationer og vrangforestillinger og til belysninger af uhensigtsmæssige interpersonelle relationsmåder.
Der er evidens for, at det er muligt for psykoterapeutisk indstillede læger med støtte fra manualer og supervision at give patienter med skizofrenispektrumpsykose bedre funktionsniveau efter to år. Undersøgelser viser også, at to års psykoterapi ikke er tilstrækkelig [21].
Metoden stiller krav til lægen som en »lyttende indsigtsfuld læge«. Supervision og nogen erfaring med psykodynamisk praksis og teori er i et vist omfang nødvendig. Opfyldes disse krav, vil en del psykotiske patienter kunne nyde godt af bedring af symptomer og funktionsniveau, og de vil føle deres subjektive bekymringer, tanker og følelser respekteret i den gode arbejdsalliance.