C.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark

Spændende internationalt forskningsprojekt

Der er oprettet et nyt tværvidenskabeligt forskningscenter ved The Queen´s College, Oxford Universitet med en særlig lærestol til den bekendte danske hjerneforsker, Morten Kringelbach. Det nye forskningscenter skal udføre tværvidenskabelig neurovidenskabelig forskning omfattende humaniora, filosofi, samfundsvidenskab, psykologi og andre beslægtede fagområder der tilsammen kan udvikle nye epokegørende indsigter i menneskelig adfærd.

Hvad har det med Jung at gøre? Jo, den forskningsstilling Morten Kringelbach netop er tiltrådt (den 29. januar 2020) hedder “The Erel Shalit Carlsberg Foundation Research Fellowship”. Forskningsmidlerne kommer altså delvis fra et fond der bærer Erel Shalits navn, foruden fra Carlsbergfondet.

Erel Shalits navn vil være de fleste jungianere bekendt. Han var en kendt svensk-israelsk jungiansk analytiker, født i Sverige i 1950, men emigreret til Israel som 18-årig. Han var et fremtrædende medlem af det israelske selskab for analytisk psykologi og havde også et omfattede forfatterskab. Han døde i 2018, og hans partner og kollega, Nancy Swift Furlotti har oprettet et forskningsfond til minde om ham. Det er det fond der nu, sammen med Carlsbergfondet, står bag det nye forskningscenter The Queen´s College der har fået navnet “Center for Eudaimonia and Human Flourishing”. Man kan læse om det nye center, på Queen´s College´s hjemmeside, på Carlsbergfondets hjemmeside og på Århus universitets hjemmeside.

På hvilken måde jungiansk psykologi nærmere bestemt kommer til at spille en rolle for den forskning der skal finde sted i det nye forskningscenter, fremgår indtil videre ikke af nogen af de nævnte hjemmesider, men fra Nancy Swift Furlotti, som har været i kontakt med Morten Kringelbach, forlyder det at Morten Kringelbach blandt andet vil fokusere på Jungs kompleksbegreb og bringe kompleksteorien i spil i forhold til hvad man ved om skader i hjernen forårsaget af traumer. I et brev til Misser Berg skriver Nancy Swift Furlotti således: “Prof. Kringelbach’s work will include comparing Jung’s concept of complexes with trauma in the brain,
seeing that there is a similarity, and  hoping to find a way to resolve the endless loop that results in each case.”

Det lyder virkelig spændende! På følgende link kan man følge udviklingen
https://www.queens.ox.ac.uk/news/erel-shalit-carlsberg-foundation-research-fellowship-behavioural-neuroscience

Inger Jacobsen