C.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark
Symbolers effektivitet i psyko- og socioanalyse.

Symbolers effektivitet i psyko- og socioanalyse.

Foredrag nr. 11 v/Arne Vestergaard

Dato: Torsdag den 25. april 2019.
Kl: 19:30 – 21:30.
Sted: Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, K
Pris: Kr. 80,-/1 Klip (Gæster 130,-)

Hvad vil det sige, at symboler har en effekt (eller en virkning)? Hvorfor er symboler effektive? Hvordan opstår virkningen i den jungianske tilgang til psykoanalyse og socioanalyse?
Foredraget tager afsæt ikke kun hos Jung, men også hos antropologen Levi-Strauss. Begge sammenligner psykoanalytikeres og shamaners arbejde og placerer symbolsk effektivitet som et fællestræk. Psykisk lidelse ses af begge som den individuelle reaktion på en konflikt mellem et symbolsk liv og de aktuelle krav fra den sociale orden i den verden, individet lever i.
Når den symbolske effektivitet opstår i interaktionen mellem analytiker og klient, resulterer den i, at smerte, der hidtil ikke har kunnet finde udtryk, kan blive integreret ved tiltrædelsen af et andet symbolsk liv, eller en anden myte. Derved genvindes muligheden for et liv med agens og oplevelse af mening. Der gives et par praktiske eksempler til diskussion.