C.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark

Workshop i Sandplay d. 27.10.18, arrangeret af Jung Foreningen

Workshop i Sandplay v/ Lilla Monrad.
Dato: Lørdag d. 27. oktober 2018, Kl: 10 – 15
Sted: Arnesvej 9, st. 2700 Brønshøj. Bemærk adressen!
Pris: Kr. 450
Kun for medlemmer
4-6 deltagere. Forhåndstilmelding nødvendig. Medbring evt. et eventyr, som betyder noget for dig, og som du vil arbejde med i sandkassen.

På workshoppen får du mulighed for at afprøve Sandplay som metode gennem individuelt arbejde med symbolfigurer i en sandkasse. Workshoppen vil bestå af en kort, teoretisk introduktion, individuelt arbejde i sandkasse, deling med gruppen og fælles refleksioner. Der bliver tid til at lave to sandbilleder hver.

Sandplay er en terapeutisk metode, der bygger på C.G. Jungs analytiske psykologi. Metoden er udviklet af bl.a. Margaret Lowenfeld i USA og Dora Kalff i Schweiz. I Danmark varetages efteruddannelsen til Sandplay terapeut af Dansk Sandplay Institut.

Gennem den fysiske kontakt med sand og vand kommer man i kontakt med legen. I den kreative proces, det er at lave et sandbillede, er man i dialog med sit indre; jeg’et kommer i dialog med det ubevidste. Herved kommer dybere lag af psyken tættere på bevidstheden. Det, der kommer til udtryk, vil ofte være vanskeligt at udtrykke i ord og kan føles meget betydningsfuldt. Sandbilledet er et symbolsk udtryk for oget indre, som nu er lagt uden for personen og er blevet synligt.

Der er mulighed for at fotografere dine sandbilleder, så du kan tage dem med dig hjem.

Download programmet for alle arrangementer i Jung Foreningen. Her kan du også læse om, hvordan du betaler etc. Program 2018/2019