C.G. Jung Instituttets uddannelse

Uddannelse til jungiansk analytiker IAAP

Optagelse til uddannelsen til Jungiansk Analytiker IAAP sker efter forudgående gennemførelse af Jung Instituttets 1-årige Grundkursus. Link: Grundkursus 2015

For yderligere oplysninger henvises til Regulations for the training as Jungian Analyst, se linket nedenfor.
Eller se linket til Ansøgning til den 5-årige uddannelse ved Jung Instituttet nedenfor.

Uddannelsen foregår overvejende i weekender (lørdag-søndag). Der vil dog både i efterårs- og i forårssemestret kunne blive tale om uddannelsesforløb af 3 dages varighed.
Uddannelsen foregår i Hvidehus i Valby. Herudover kan der blive tale om enkelte internatforløb.

C.G. Jung Instituttet sikrer løbende kvaliteten af uddannelsen gennem en lang række procedurer. Kvalitetssikringen er beskrevet i Manual for Quality Management (QM)

Uddannelsen koster pt. 33.000 kr. om året. Beløbet pristalsreguleres løbende.

Regulations for the training as Jungian Analyst 

Regulations, current Candidates

Guidelines for Candidates, April 2014

Guidelines, current Candidates

Overview of the training in Jungian Analysis

Reading List for the Training in Jungian Analysis

QM rev.April 2014 (Manual for Quality Management)

Training Program for 2016


February 19 – 21
March 11 – 13
April 16 – 17
May 20 – 22 (One-Day Conference on the 20th)
September 10 – 11
October 7 – 9 (Two-day conference on the 8 – 9)
November 5 – 6
December 3 – 4

Dates in 2017:
11.-12.2
17.-19.3
22.-23.4
19.-21.5  (One-Day Conference on the 19th)
9.-10.9
6.-8.10 (Two-day conference on the 7 – 8)
4.-5.11
2.-3.12

Dates in 2018:
10.-11.2
9.-11.3
7.-8.4
4.-6.5  (One-Day Conference on the 4th)
8.-9.9
5.-7.10 (Two-day conference on the 6 – 7)
3.-4.11
1.-2.12