C.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark

Seneste nyheder

Generalforsamlingen i Jungforeningen afholdes som møde på nettet 2. april kl. 19:00. Generalforsamlingen afholdes med mødeprogrammet Zoom, som før mødet kan downloades gratis til alle platforme via linket her: Zoom til Mac, Windows, iPad og Android Tablets. Læs mere
Udskydelse af sæsonens to sidste foredrag grundet coronavirus COVID-19 Det er med beklagelse at Jungforeningen København må udskyde Kim Bangshøjs foredrag ”Individuation som nøglebegreb i den analytiske praksis” til torsdag 24. september og Dea Siggaard Stenbæks foredrag ”Hjernen under påvirkning af psilocybin og den psykedeliske oplevelse” til torsdag 22. oktober.  Læs mere
Programmet til Jung Instituttets næste grundkursus i analytisk psykologi er nu lagt på hjemmesiden og udsendt gennem vores nyhedsbrev. Kursusbeskrivelse: Et 1-årigt kursusforløb, der gennem en kombination af teori og praksis vil introducere deltagerne til grundbegreberne i den analytiske psykologi og give forståelse for og indsigt i, hvordan den indre og ydre verden interagerer og Læs mere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få de seneste nyheder, informationer og tilbud direkte i din indbakke.

Jung Instituttet

  • Godkendt af International Association for Analytical Psychology (IAAP)
  • Eneste C.G. Jung Institut i Skandinavien
  • 1-årigt grundkursus
  • 5-årigt uddannelsesforløb (som overbygning på 1-årigt grundkursus)
  • Fast stab af erfarne danske og engelsktalende lærere
  • Højt kvalificerede gæstelærere
  • Træning i individuelt klinisk arbejde med voksne i alle aldre, fx personlig udvikling, kriser, stress, depression, relationsproblemer, personlighedsforstyrrelser
  • Fokus på forståelse af og udvikling af særlige jungianske kompetencer i arbejdet med den symbolske dimension (eventyr, myter, arketyper), drømmefortolkning, overføring/modoverføring samt arbejde med individuationsforløb
Læs mere

C.G. Jung i Danmark

C.G. Jung i Danmark omfatter en række foreninger, som er samlet i paraplyorganisationen JUNG I DANMARK.

Læs mere

Jung Foreningen København

En medlemsforening for alle, som er interesserede i Jungs psykologi. Foreningen afholder foredrag, seminarer, studiekredse, drømmegruppe etc.
Arrangementerne holdes normalt i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, Kbh. K. Enkelte arrangementer holdes på andre adresser, og det vil så blive tydeligt fremhævet i programmet.

Næste generalforsamling i Jung Foreningen afholdes torsdag d. 2. april kl. 19. Generalforsamlingen holdes online. Se under Nyheder.

Læs mere her

DSAP

Dansk Selskab for Analytisk Psykologi (DSAP) blev stiftet i 1994 og har status som en lokal gruppe i IAAP, den inter-nationale organisation for jungianske analytikere, der har ca. 3500 medlemmer. En betingelse for medlemsskab er individuelt medlemskab af IAAP eller uddannelse i analytisk psykologi ved en af IAAP godkendt uddannelsesinstitution.

Næste generalforsamling i DSAP er d. 16.5.2020. Generalforsamlingen afholdes online. Indkaldelse med praktisk oplysninger udsendes senest 6 uger forinden til medlemmer af DSAP og til kandidater ved Jung Instituttet.

Læs mere her

Jung for alle

Ressourceguiden jungforalle.dk er en dynamisk webside for alle, der interesserer sig for C.G. Jung, jungiansk psykologi og terapi, og for jungianske terapeuter.

Siden er også for dem, som har et særligt kendskab til Jung og gerne vil skrive til siden.

Der ligger mange gode artikler på siden. Hanne Urhøj har skrevet en artikel om komplekser og stress. Klik ind på dette link og læs mere ..

Stress

Besøg jungforalle.dk

Evidens for jungiansk psykoterapi

Forskningsresultater viser at psykodynamisk terapi, herunder jungiansk terapi, bevirker  et lige så stort eller større fald i symptomer end de terapiformer som psykodynamisk terapi sammenlignes med i undersøgelserne. Det er også værd at bemærke at psykodynamisk terapi desuden medfører bedre arbejdsevne og bedre trivsel generelt. Værd at bemærke er også at flere studier tyder på at virkningen af psykodynamisk terapi tiltager selv efter at terapien er ophørt. Meget tyder derfor på at psykodynamisk terapi kan bevirke dybtgående forandringer af personligheden.

Læs mere her