C.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark

Seneste nyheder

Forår er for Jungforeningen lig med planlægning af næste sæsons foredrag og aktiviteter. Det nye program udgives i august. Jung Instituttets uddannelser skal evalueres hvert 4. år – og denne gang med ny evaluator, Crossfields Europe. Læs mere
A one day conference on Gender, Identity and Individuation Saturday 25 May 2024 at 10 am in “Kulturhuset Indre By”, Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 København K See the program for details on mandatory registration and payment. Læs mere
Læs den seneste artikel i serien Analytisk psykologi i dag: Kamala Melik-Akhnazarova Læs mere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få de seneste nyheder, informationer og tilbud direkte i din indbakke.

Jung Instituttet

  • Er det eneste C.G. Jung Institut i Skandinavien
  • Har en fast stab af erfarne danske og udenlandske (engelsktalende) lærere
  • Har højt kvalificerede gæstelærere
  • Tilbyder træning i individuelt klinisk arbejde med voksne i alle aldre, fx personlig udvikling, kriser, stress, depression, relationsproblemer, personlighedsforstyrrelser
  • Har stort fokus på forståelse af og udvikling af særlige jungianske kompetencer i arbejdet med: den symbolske dimension (symboler, eventyr, myter, arketyper), drømmefortolkning, overføring/modoverføring, arbejde med egenudvikling (individuationsforløb)
  • Tilbyder egenterapi (læreanalyse) og supervision ved erfarne uddannede jungianske analytikere med medlemskab af IAAP.

Jung Instituttet tilbyder et trinvist uddannelsesforløb, hvor hvert af de tre trin i sig selv udgør et afsluttet forløb, men samtidig giver mulighed for overbygn0ing af nye trin.

  1. Et 1-årigt Grundkursus i Analytisk Psykologi.
  2. En 4-årig uddannelse i Jungiansk Psykoterapi, som kvalificerer til medlemskab af Dansk Psykoterapeutforening. Den 4-årige uddannelse bygger med 3 ekstra år oven på det 1-årige grundkursus.
  3. En 6-årig uddannelse i Jungiansk Analyse, som kvalificerer til medlemskab af IAAP. Den 6-årige uddannelse bygger med 2 ekstra år oven på den 4-årige psykoterapeutiske uddannelse.

Fiskemandalaen ovenfor er venligst stillet til rådighed af Billedarkivet på C.G. Jung Instituttet Zurich, Küsnacht.

C.G. Jung i Danmark

C.G. Jung i Danmark omfatter en række foreninger, som er samlet i paraplyorganisationen JUNG I DANMARK.

Læs mere

Jung Foreningen København

En medlemsforening for alle, som er interesserede i Jungs psykologi. Foreningen afholder foredrag, seminarer, studiekredse, drømmegruppe etc.

Arrangementerne afholdes: Kulturhuset Indre By. Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 Kbh. K.

Læs mere her

DSAP

Dansk Selskab for Analytisk Psykologi (DSAP)
er en forening for uddannede jungianske analytikere med medlemskab af IAAP. DSAP har medlemmer i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. Kontakt og adresser

Siden maj 2021 har jungianske psykoterapeuter, uddannet ved C.G. Jung Instituttet, også kunnet blive associerede medlemmer af DSAP. Uddannede jungianske psykoterapeuter DSAP/MPF

Læs mere her

Jung for alle

jungforalle.dk er en hjemmeside for alle, der interesserer sig for C.G. Jung og for jungiansk psykologi og terapi. Der ligger en masse gode artikler på siden, og der kommer hele tiden nye til. Klik ind og se de seneste jungianske artikler fra Tidsskrift for Psykoterapi https://www.jungforalle.dk/artikler-i-tidsskrift-for-psykoterapi/

Besøg jungforalle.dk

Jungiansk Socioanalyse

Selskab for jungiansk socioanalyse undersøger dynamikken i relationer, gruppen, virksomheden, kulturen eller samfundet, fra et dybdepsykologisk perspektiv.

Læs mere her
Det kongelige Bibliotek

Artikler og essays

Læs om C.G. Jungs dybdepsykologiske begreber, og se dem anvendt, når danske og udenlandske jungianere fortolker værker inden for bl.a. eventyr, film og science fiction.

Læs mere her

Forskning i psykoterapi

Hvad siger forskningen?
Har psykoterapi en effekt der står mål med medicinsk behandling?
Når terapi virker, hvad skyldes det så?

Cand.mag. og jungiansk analytiker Inger Jacobsen har skrevet to artikler der søger svar på disse og lignende spørgsmål.

Læs mere her