C.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark

Selskabet for Jungiansk Socioanalyse

Selskabet dannedes i juni 2017 i forlængelse af en workshop om jungiansk socioanalyse i regi af DSAP og C.G. Jung Instituttet. Selskabet har indtil nu levet et relativt stille liv med en tænketank som den primære aktivitet (se tænketankens kommissorium). I vinteren 2017-18 var selskabet desuden initiativtager, sammen med Jung Foreningen og DSAP, til en serie drømmematrix/Social Dreaming i København og Aarhus, der som tema havde Europa i Forandring.

Socioanalyse undersøger dynamikken i relationer, gruppen, virksomheden, kulturen eller samfundet, fra et dybdepsykologisk perspektiv. I det socioanalytiske perspektiv forstås den enkelte persons psykologi og adfærd bedst i dens sammenhæng med den sociale kontekst. Med en socioanalytisk tilgang skabes der refleksive rum, hvor ubevidste, relationelle aspekter af den psykiske virkelighed kan undersøges.

Socioanalyse har til formål at øge en gruppes evne til at møde komplekse udfordringer, ved at bringe viden på bordet, som det er vanskeligt at få fat i på andre måder. Socioanalytisk tilgang er et forsøg på at skabe bevidsthed, og gøre det ikke blot muligt, men også tåleligt og befriende at få talt om de emner der har været holdt ude af regnestykket.

Jungiansk socioanalyse er under udvikling, og kan ses som et bryllup mellem forståelser og tilgange til henholdsvis jungiansk psykoanalyse og til social kompleksitet. Jungiansk socioanalyse kan finde anvendelse i forhold til organisationsudvikling, konsulentopgaver (f.eks. i forhold til stress, konflikter mm.). Jungiansk socioanalyse kan også være et frugtbart perspektiv i forhold til psykoanalyse, eksempelvis i supervision.

Send en mail til [email protected] hvis du er interesseret i at følge selskabets aktiviteter. 

Du kan også downloade vores folder her: Folder januar 2019

 

Kommissorium for Tænketanken for Jungiansk Socioanalyse. (Juni 2018)

Tænketanken har pt. fire medlemmer og har eksisteret i to år. Der er plads til 2 medlemmer yderligere, der forsøges rekrutteret fra DSAP´s medlemskreds – evt. kandidater på deres sidste studieår. Tænketankens opdrag er på vegne af SJS at:

  1. Tilvejebringe mulighed for at SJS medlemmer kan få gruppesupervision på cases med socioanalytisk perspektiv og for praksislæring gennem deltagelse i dette
  1. At følge og undersøge relevante projekter, som tænketankens medlemmer indgår i, fra et socioanalytisk perspektiv
  1. På baggrund af 1) og 2) at udvikle og formulere tanker, teori og tilgange til at integrere jungiansk socio- og psykoanalyse
  1. At arbejde hen i mod en begrundet praksis for supervision der inddrager socioanalytisk perspektiver på en relevant måde, som kan dannebaggrund for undervisning på DSAP/Jung Instituttets supervisorkurser.
  1. At udbyde en workshop/minikonference/symposium for DSAP medlemmer, kandidater og Jung forening.
  1. At udvikle kursus eller uddannelsesforløb for konsulenter, ledere og andre der arbejder med relationer i organisationer og samfundet.
  1. At etablere et grundlag for et socioanalytisk rejsehold, der kan tilkaldes hvor alt andet svigter

 

Selskab for Jungiansk Socioanalyse