C.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark

C.G. Jung Instituttet København blev stiftet i 1980 og har siden uddannet en lang række jungianske analytikere. En liste over praktiserende analytikere kan ses via dette link Uddannede Jungianske Analytikere IAAP/DSAP

I 2020 besluttede C.G. Jung Instituttets studieledelse at opdele den hidtidige lange uddannelse i en 4-årig uddannelse til jungiansk psykoterapeut og en efterfølgende 2-årig overbygning til jungiansk analytiker.

Jung Instituttets målsætning er at uddanne jungianske psykoterapeuter og jungianske analytikere med et solidt kendskab til den analytiske psykologi og praksis. Ud over den omfattende teoretiske indsigt i faget udgør det personlige arbejde i form af egenanalyse og supervision af klientarbejdet en meget vigtig del af Jung Instituttets uddannelse af psykoterapeuter og analytikere. Målet er at gøre dem i stand til at udføre jungiansk psykoterapi og -analyse med høj faglighed, kompetence og etik.

C.G. Jung Instituttet

 • Er det eneste C.G. Jung Institut i Skandinavien
 • Har en fast stab af erfarne danske og udenlandske (engelsktalende) lærere
 • Har højt kvalificerede gæstelærere
 • Tilbyder træning i individuelt klinisk arbejde med voksne i alle aldre, fx personlig udvikling,
  kriser, stress, depression, relationsproblemer, personlighedsforstyrrelser
 • Har stort fokus på forståelse af og udvikling af særlige jungianske kompetencer i arbejdet med:
  den symbolske dimension (symboler, eventyr, myter, arketyper), drømmefortolkning, overføring/modoverføring, arbejde med egenudvikling (individuationsforløb)
 • Tilbyder egenterapi (læreanalyse) og supervision ved erfarne uddannede jungianske analytikere
  med medlemskab af IAAP.

Uddannelserne

Jung Instituttet tilbyder et trinvist uddannelsesforløb, hvor hvert af de tre trin i sig selv udgør et afsluttet forløb, men samtidig giver mulighed for overbygning af nye trin.

 1. Et 1-årigt Grundkursus i Analytisk Psykologi.
 2. En 4-årig uddannelse i Jungiansk Psykoterapi, som kvalificerer til medlemskab af Dansk Psykoterapeutforening. Den 4-årige uddannelse bygger med 3 ekstra år oven på det 1-årige grundkursus.
 3. En 6-årig uddannelse i Jungiansk Analyse, som kvalificerer til medlemskab af IAAP. Den 6-årige uddannelse bygger med 2 ekstra år oven på den 4-årige psykoterapeutiske uddannelse.

Der starter nye uddannelsesforløb med 3 års intervaller.

Herudover tilbyder Jung Instituttet en række åbne arrangementer og konferencer.

Organisering og ledelse

C.G. Jung Instituttet bliver ledet af en studieledelse med en studieleder og en stab, i overensstemmelse med Regulations rev September 2023, Guidelines for Candidates April 2023 og den nuværende kvalitetssikringsmanual (Manual for Quality Management) QM rev. August 2020

Godkendelse

C.G. Jung Instituttet er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening, se godkendte uddannelser, og uddannelsen bliver hvert 4. år certificeret i.h.t. de 12 tværministerielle kriterier. Læs her om  certificeringen.

Jung Instituttet blev senest evalueret i 2021 og vil næste gang blive evalueret ultimo 2024.
Certifikat

Vedtægter

C.G. Jung Instituttet Vedtægter 2020

Datoer

Datoer for Grundkursus:

Næste grundkursus starter februar 2026 med ansøgningsfrist 1. oktober 2025.

Datoer i 2024 (4. og 6. årige uddannelser):
9.-11.2., 15.3.-17.3., 20.4.-21.4., 24.5.-26.5. (1-dags konference d. 25.5.), 8.6., 14.9.-15.9., 11.10.-13.10. (2-dages konference d. 12. og13.10.), 9.11.-12.11., 6.12.-8.12.

Online sessions: 18.2., 24.2., 2.3., 9.3., 8.6.

Datoer i 2025 (4. og 6. årige uddannelser):

22.-23.2., 21.-23.3 (Internat), 26.-27.4, 16.-18.5. (1-dags konference d. 17.5.), 6.-7.9., 10.-12.10.(2-dages konference d. 11. og 12..10.), 15.-16.11, 12.-14.12. (Internat).

Datoer i 2026 (4. og 6. årige uddannelser)

Datoer er ikke fastlagt endnu.

Rejselegat

DSAPs REJSELEGAT
DSAP råder over et rejselegat som kan søges af:
1. Kandidater ved C.G.Jung Instituttet i København der ønsker at deltage i en faglig konference i udlandet.
2. DSAP – medlemmer der er blevet inviteret til at holde et oplæg ved en faglig konference i udlandet.
Legatet er på 2000 kr. og det kan kun søges én gang. Den der modtager et legat er, efter hjemkomsten forpligtet til at give en kort skriftlig rapport fra konferencen, som kan bringes på hjemmesiden eller i nyhedsbrevet.
Ansøgningsskema kan rekvireres fra Lotte Snedevig. Email: [email protected]

Ansøgning om rejselegat

Jung Instituttet i København