C.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark

Dansk Selskab for Analytisk Psykologi (DSAP) blev stiftet i 1994 og har status som en lokal gruppe i IAAP, den internationale organisation for jungianske analytikere, der har ca. 3400 medlemmer. En betingelse for medlemsskab er individuelt medlemskab af IAAP eller uddannelse i analytisk psykologi ved en af IAAP godkendt uddannelsesinstitution.

Bestyrelsen i DSAP

Arne Vestergaard, formand
Lotte Snedevig, næstformand
Vibeke Vedel, kasserer
Misser Berg
Harri Virtanen
Christel Bormann
Lilla Monrad

Dansk Selskab For Analytisk Psykologi

Kontakt

[email protected]

Vedtægter

DSAP Vedtægter Maj 2019 (pdf-fil)

Rejselegat

DSAP Rejselegat