C.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark

Dansk Selskab for Analytisk Psykologi (DSAP) blev stiftet i 1994 og er en medlemsforening for uddannede jungianske psykoterapeuter og jungianske analytikere med medlemskab af IAAP. DSAP har medlemmer i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island.

DSAP har status som en lokal gruppe i IAAP, den internationale organisation for jungianske analytikere, der har ca. 3500 medlemmer.

En betingelse for medlemskab af DSAP er individuelt medlemskab af IAAP eller uddannelse i analytisk psykologi ved en af IAAP godkendt uddannelsesinstitution.

Sådan bliver du medlem af DSAP

Generalforsamling 2023 blev afholdt d. 3. juni i Hvidehus, Valbygårdsvej 64A, Valby.

NÆSTE GENERALFORSAMLING ER 3. MAJ 2025 fra kl. 11-13. i Hvidehus, Valbygårdsvej 64A, Valby
Fremlæggelser af afgangsopgaver ved nye DSAP-medlemmer og efterfølgende fejring fra kl. 14-16.

Bestyrelsen i DSAP

Lotte Snedevig, Formand
Birgit Kunov, Næstformand
Martin Klitgaard, Kasserer
Lilla Monrad
Jetthe Fabioola
Mei-Fun Kuang

Udvalg i DSAP:

Etikråd

Henvendelser vedrørende etiske anliggender rettes til
Jetthe Fabioola (bestyrelsesrepræsentant)

Supervisionsudvalget

Charlotte Sjöström
Christel Bormann
Lisbet Myers Zacho
Mei-Fun Kuang
Misser Berg
Thomas Møgelberg

Informationsudvalget

Benedicte Thorseth
Birgit Kunov
Margrethe Haraldsdatter
Martin Klitgaard
Misser Berg

Forskningsudvalget

Henriette Heide Jørgensen
Inger Jacobsen
Thomas Gitz-Johansen
Christel Bormann (orlov)

Rejselegatkomiteen

Lotte Snedevig, formand
Inger Jacobsen
Vibeke Vedel

DSAPs Rejselegat:

DSAP råder over et rejselegat som kan søges af:
1. Kandidater ved C.G.Jung Instituttet i København der ønsker at deltage i en faglig konference i udlandet.
2. DSAP – medlemmer der er blevet inviteret til at holde et oplæg ved en faglig konference i udlandet.
Legatet er på 2000 kr. og det kan kun søges én gang. Den der modtager et legat er, efter hjemkomsten forpligtet til at give en kort skriftlig rapport fra konferencen, som kan bringes på hjemmesiden eller i nyhedsbrevet.
Ansøgningsskema kan rekvireres fra Lotte Snedevig. Email: [email protected]

Dansk Selskab For Analytisk Psykologi