C.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark

Dansk Selskab for Analytisk Psykologi (DSAP) blev stiftet i 1994 og er en medlemsforening for uddannede jungianske analytikere med medlemskab af IAAP. DSAP har medlemmer i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island.

DSAP har status som en lokal gruppe i IAAP, den internationale organisation for jungianske analytikere, der har ca. 3500 medlemmer.

En betingelse for medlemskab af DSAP er individuelt medlemskab af IAAP eller uddannelse i analytisk psykologi ved en af IAAP godkendt uddannelsesinstitution.

Sådan bliver du medlem af DSAP

 

Generalforsamling 2021 blev afholdt d. 29. maj i Hvidehus, Valbygaardsvej 64A, 2500 Valby samt online. 

Udskiftning i bestyrelsen:
På generalforsamlingen skete der en udskiftning i bestyrelsen, idet Selskabets mangeårige formand og kasserer, Vibeke Vedel, ønskede at træde ud af bestyrelsen. Vibeke modtog stor tak for sit utrættelige arbejde igennem alle disse år.
Som nyt bestyrelsesmedlem blev Inger Jacobsen valgt.

Nyt medlem i Etikrådet:
Kirsten Hervert Pedersen indtrådte som nyt medlem af Etikrådet.

Nyt medlem i Supervisionsudvalget:
Mei-Fun Kuang indtrådte som nyt medlem i Supervisionsudvalget.

Nyt medlem i Informationsudvalget:
Margrethe Haraldsdatter indtrådte som nyt medlem i Informationsudvalget.

Ændring af DSAPs vedtægter:
DSAPs vedtægter blev ændret, og der blev bl.a. indført en ny medlemskategori: Jungiansk Psykoterapeut

Bestyrelsen i DSAP

Arne Vestergaard, formand
Lotte Snedevig, næstformand
Inger Jacobsen, kasserer
Misser Berg
Harri Virtanen
Christel Bormann
Lilla Monrad

Udvalg i DSAP:

Etikråd

Lotte Snedevig, formand
Lene Riiger Jørgensen
Kirsten Hervert Pedersen
Birgit Kunov (kandidatrepræsentant)

Supervisionsudvalget

Gunilla Midböe
Christel Bormann
Misser Berg
Mei-Fun Kuang

Informationsudvalget

Misser Berg
Birgit Kunov
Margrethe Haraldsdatter

Forskningsudvalget

Arne Vestergaard
Inger Jacobsen
Christel Bormann
Thomas Gitz-Johansen

Rejselegatkomiteen

Lotte Snedevig, formand
Vibeke Vedel
Inger Jacobsen

 

DSAPs Rejselegat:

DSAP råder over et rejselegat som kan søges af:
1. Kandidater ved C.G.Jung Instituttet i København der ønsker at deltage i en faglig konference i udlandet.
2. DSAP – medlemmer der er blevet inviteret til at holde et oplæg ved en faglig konference i udlandet.
Legatet er på 2000 kr. og det kan kun søges én gang. Den der modtager et legat er, efter hjemkomsten forpligtet til at give en kort skriftlig rapport fra konferencen, som kan bringes på hjemmesiden eller i nyhedsbrevet.
Ansøgningsskema kan rekvireres fra Lotte Snedevig. Email: [email protected]

 

Dansk Selskab For Analytisk Psykologi