C.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark

Dansk Selskab for Analytisk Psykologi (DSAP) blev stiftet i 1994 og er en medlemsforening for uddannede jungianske analytikere med medlemskab af IAAP. DSAP har medlemmer i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island.

DSAP har status som en lokal gruppe i IAAP, den internationale organisation for jungianske analytikere, der har ca. 3500 medlemmer.

En betingelse for medlemskab af DSAP er individuelt medlemskab af IAAP eller uddannelse i analytisk psykologi ved en af IAAP godkendt uddannelsesinstitution.

Sådan bliver du medlem af DSAP

 

Generalforsamling 2022 blev afholdt d. 7. maj i Hvidehus, Valbygaardsvej 64A, 2500 Valby samt online.

NÆSTE GENERALFORSAMLING ER 3. JUNI 2023

Udskiftning i bestyrelsen:
Da DSAP´s formand gennem de sidste 4 år, Arne Vestergaard, kort før generalforsamlingen trådte tilbage blev næstformand Lotte Snedevig konstitueret som formand for det kommende år. Bestyrelsen takkede Arne for hans store arbejdsindsats som bestyrelsesmedlem i DSAP i 8 år og som formand de seneste 4 år.

Nyt medlem i Etikrådet:
Birgit Kunov og Inger Jacobsen stillede op og blev valgt.
Kristine Gazel og Laura Francioli deltager i Etikrådet som repræsentanter for de studerende fra henholdsvis C19 og C21.

Nye medlemmer i Supervisionsudvalget:
Lisbet Myers og Thomas Møgelberg.

Nyt medlem i Informationsudvalget:
Martin Klitgaard og Benedicte Thorseth indtrådte som nye medlemmer i Informationsudvalget.

Bestyrelsen i DSAP

Lotte Snedevig, formand
Lilla Monrad, næstformand
Inger Jacobsen, kasserer
Misser Berg
Christel Bormann

Udvalg i DSAP:

Etikråd

Lene Riiger Jørgensen
Kirsten Hervert Pedersen
Inger Jacobsen
Kristine Gazel (kandidatrepræsentant)
Laura Francioli (kandidatrepræsentant)

Supervisionsudvalget

Christel Bormann
Misser Berg
Mei-Fun Kuang
Charlotte Sjöström
Thomas Møgelberg
Lisbet Myers Zacho

Informationsudvalget

Misser Berg
Birgit Kunov
Margrethe Haraldsdatter
Martin Klitgaard
Benedicte Thorseth

Forskningsudvalget

Arne Vestergaard
Inger Jacobsen
Christel Bormann
Thomas Gitz-Johansen
Henriette Heide Jørgensen.

Rejselegatkomiteen

Lotte Snedevig, formand
Vibeke Vedel
Inger Jacobsen

 

DSAPs Rejselegat:

DSAP råder over et rejselegat som kan søges af:
1. Kandidater ved C.G.Jung Instituttet i København der ønsker at deltage i en faglig konference i udlandet.
2. DSAP – medlemmer der er blevet inviteret til at holde et oplæg ved en faglig konference i udlandet.
Legatet er på 2000 kr. og det kan kun søges én gang. Den der modtager et legat er, efter hjemkomsten forpligtet til at give en kort skriftlig rapport fra konferencen, som kan bringes på hjemmesiden eller i nyhedsbrevet.
Ansøgningsskema kan rekvireres fra Lotte Snedevig. Email: [email protected]

 

Dansk Selskab For Analytisk Psykologi