C.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark

Dansk Selskab for Analytisk Psykologi (DSAP) blev stiftet i 1994 og har status som en lokal gruppe i IAAP, den internationale organisation for jungianske analytikere, der har ca. 3500 medlemmer. En betingelse for medlemsskab er individuelt medlemskab af IAAP eller uddannelse i analytisk psykologi ved en af IAAP godkendt uddannelsesinstitution.

Bestyrelsen i DSAP

Arne Vestergaard, formand og kasserer
Lotte Snedevig, næstformand
Vibeke Vedel
Misser Berg
Harri Virtanen
Christel Bormann
Lilla Monrad

Generalforsamling 2021 afholdes d. 29. maj.
Generalforsamlingen afholdes i Hvidehus, Valbygaardsvej 64A, 2500 Valby.
Indkaldelse er udsendt.

 

Udvalg i DSAP:

Etikråd

Lotte Snedevig, formand
Lene Riiger Jørgensen
Birgit Kunov (kandidatrepræsentant)
Bjarne Lildholdt (kandidatrepræsentant)

Supervisionsudvalget

Gunilla Midböe, formand
Christel Bormann
Misser Berg

Informationsudvalget

Misser Berg
Birgit Kunov

Forskningsudvalget

Arne Vestergaard
Inger Jacobsen
Christel Bormann

Rejselegatkomiteen

Lotte Snedevig, formand
Vibeke Vedel
Inger Jakobsen

 

DSAPs Rejselegat:

DSAP råder over et rejselegat som kan søges af:
1. Kandidater ved C.G.Jung Instituttet i København der ønsker at deltage i en faglig konference i udlandet.
2. DSAP – medlemmer der er blevet inviteret til at holde et oplæg ved en faglig konference i udlandet.
Legatet er på 2000 kr. og det kan kun søges én gang. Den der modtager et legat er, efter hjemkomsten forpligtet til at give en kort skriftlig rapport fra konferencen, som kan bringes på hjemmesiden eller i nyhedsbrevet.
Ansøgningsskema kan rekvireres fra Lotte Snedevig. Email: [email protected]

 

Dansk Selskab For Analytisk Psykologi

Kontakt

[email protected]

Vedtægter

DSAP Vedtægter Maj 2019 (pdf-fil)

Rejselegat

DSAP Rejselegat