C.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark

Om uddannelsen

Den 5-årige uddannelse i Jungiansk Analyse er en privat uddannelse i analytisk psykoterapi og analyse, baseret på teorierne om den menneskelige psyke, som de er formuleret af C.G. Jung og videreudviklet af hans efterfølgere.

Uddannelsen kvalificerer til medlemskab af ”the International Association for Analytical Psychology” (IAAP) samt til medlemskab af Dansk Psykoterapeutforening.

5-årig uddannelse

Målgruppe

Ansøgere skal have en kandidatgrad (Master degree) inden for et relevant fag (som psykologi, medicin, teologi, sociologi, antropologi, religionshistorie). I særlige tilfælde kan der efter nøje overvejelse gives dispensation til ansøgere med en tilsvarende akademisk uddannelsesgrad eller med en mellemlang uddannelse suppleret med relevant efteruddannelse.

Ansøgeren må desuden være i besiddelse af en vis viden om psykologisk og psykoterapeutisk teori og praksis. Der skal foreligge tre års professionel erfaring inden for et arbejde med mennesker (som f.eks. klinisk praksis, rådgivning eller undervisning), samt mindst 50 timers personlig analyse hos en IAAP godkendt jungiansk analytiker. Timetallet skal være opnået ved studiestart. Ved ansøgningsfristens udløb skal ansøgeren have haft mindst 30 timers personlig analyse.

Ansøgeren skal være deltagende på eller have gennemført Jung Instituttets 1-årige grundkursus eller et af de 2-årige kurser i Analytisk Psykoterapi, godkendt af C.G. Jung Instituttet, København.

Jung used mandalas in his psychotherapy by getting patients, who had no knowledge of it, to create individual mandalas. This enabled him to identify emotional disorders and work towards wholeness in personality.

Hvor & hvornår

Uddannelsen foregår overvejende i weekender (lørdag-søndag). Der vil dog både i efterårs- og i forårssemestret kunne blive tale om uddannelsesforløb af 3 dages varighed.

Uddannelsen foregår i Hvidehus i Valby. Herudover kan der blive tale om enkelte internatforløb.

C.G. Jung Instituttet sikrer løbende kvaliteten af uddannelsen gennem en lang række procedurer.

Datoer i 2020

C19 og C16 (sidste internat):

08.-09.02 (eksamen)
06.-08.03 (internat)
18.-19.04
15.-17.05 (endages konference + seminar i weekenden)
—-
05.-06.09
02.-04. 10 (seminar fredag og todages konference lørdag +søndag)
07.-08.11
05.-06.12

Datoer i 2021

6.-7. februar
5.-7. marts
17.-18. april
7. maj (en-dags konference)
8.-9. maj

4.-5- september
8. oktober
9.-10.oktober (to-dages konference)
6.-7. november
4.-5- december

Prisen

Uddannelsen koster 34.000 kr. om året. Beløbet reguleres løbende.

Krav til ansøger

Ansøgeren skal have en kandidatgrad (Master degree) inden for et relevant fag (som psykologi, medicin, teologi, sociologi, antropologi, religionshistorie). I særlige tilfælde kan der efter nøje overvejelse gives dispensation til ansøgere med en tilsvarende akademisk uddannelsesgrad eller med en mellemlang uddannelse suppleret med relevant efteruddannelse.

Ansøgeren må desuden være i besiddelse af en vis viden om psykologisk og psykoterapeutisk teori og praksis. Herudover tre års professionel erfaring inden for et arbejde med mennesker (som f.eks. klinisk praksis, rådgivning eller undervisning), mindst 50 timers personlig analyse hos en IAAP godkendt jungiansk analytiker. Timetallet skal være opnået ved studiestart. Ved ansøgningsfristens udløb skal ansøgeren have haft mindst 30 timers personlig analyse.

Ansøgeren skal være deltagende på eller have gennemført Jung Instituttets 1-årige grundkursus eller et af de 2-årige kurser i Analytisk Psykoterapi, godkendt af C.G. Jung Instituttet, København.

CG Jung mandala

Ansøgningsprocedure

Ansøgningen skal indsendes inden 1. september i det år, der ligger forud for studiestart. Ved ansøgningen skal følgende indsendes med e-mail til [email protected]:

  • En skriftlig ansøgning, som indeholder en beskrivelse af den personlige motivation for ønsket om at blive optaget på Jung Instituttets 5-årige uddannelse i jungiansk analyse, som kvalificerer til medlemsskab af IAAP og Dansk Psykoterapeutforening.
  • Den skriftlige opgave, som er stillet på det 1-årige grundkursus
  • Et CV
  • Dokumentation fra den /de personlige analytiker(e) for antallet af personlige analysetimer

Optagelsesprocedure

Når ansøgningen er modtaget, vil den blive behandlet af studieledelsen, og hvis den bliver godkendt, skal ansøgeren efterfølgende have et interview med 2 medlemmer af optagelsesudvalget. I særlige tilfælde kan ansøgeren blive bedt om et ekstra interview. Der henvises til Regulations rev june 2019, hvor optagelsesproceduren er uddybet.

Ansøgningsgebyrer

Der skal betales et administrationsgebyr på 1.000 kr. Gebyret opkræves og betales, efter at ansøgningen er modtaget.

Der skal desuden betales et honorar for interviewsamtalen på 1.000 kr.

Hvis ansøgningen afvises, tilbydes ansøgeren en gratis samtale med et medlem af optagelsesudvalget.