C.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark

Næste grundkursus starter februar 2026.
OBS! Ansøgningsfrist 1. oktober 2025

Om uddannelsen

Kursusbeskrivelse:
Et 1-årigt kursusforløb, der gennem en kombination af teori og praksis vil introducere deltagerne til grundbegreberne i den analytiske psykologi og give forståelse for og indsigt i, hvordan den indre og ydre verden interagerer og har indflydelse på
– alle aspekter af psykologiskudvikling,
– relationelle evner i arbejds-, gruppe- og familiesammenhænge,
– komplekse problemstillinger i individet og kulturen.
Undervisningen vil foregå ved lærere på Jung instituttet og ved andre medlemmer af DSAP.
Deltagelse i det et-årige grundkursus er et af optagelseskravene til C.G. Jung Instituttets videregående uddannelser til hhv. Jungiansk psykoterapeut MPF og Jungiansk analytiker IAAP.

Målgruppe
1) Ansøgere til C.G. Jung Instituttets videregående uddannelser, hvor grundkurset udgør basis år.
2) Psykoterapeuter eller andre i sundhedssektoren, ansatte i HR-afdelinger, lærere, pædagoger m.fl., som har brug for ny inspiration / efteruddannelse i den jungianske psykologi.

Kursets indhold
Den teoretiske del består af en indføring i teorier om psykens struktur og udvikling, typologi, komplekser, symboldannelse, arketyper, psykens iboende kreativitet og individuationsprocessen mm.
Dette belyses ved hjælp af klassisk jungiansk teori (Jung, Neumann, von Franz m.fl.) samt nyere jungianske teoretikere (Samuels, Asper, Kalsched, Skogemann, Vedfeldt m.fl.).
Den praktiske del består i træning i tolkning af symbolik, såvel i livshistorier og hverdagssituationer som i drømme, billeder og film, som er vor tids mytiske univers. Den praktiske del tager udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer og søger at styrke personlige ressourcer.
Ved kursets afslutning skal der foreligge en skriftlig opgavebesvarelse på 5 – 10 sider såfremt man vil søge ind på den 5-årige uddannelse.

Kursusform
Kurset er primært internatsophold på Munkerupgaard, Gilleleje, dog foregår kurserne i maj og oktober som eksternat i Hvidehus Valby, se beskrivelse af stederne længere nede i opslaget.

Optagelseskrav:
Ansøgerne skal have en relevant grunduddannelse, som falder inden for målgruppen (se ovenfor) samt mindst 2 års arbejde inden for området.
Hvis man efterfølgende vil optages på C.G. Jung Instituttets videregående uddannelser til hhv. Jungiansk psykoterapeut MPF og Jungiansk analytiker IAAP, er der ved denne optagelse ekstra krav til grunduddannelsen.
Vi henviser til hjemmesiden https://cg-jung.dk/cg-jung-institut-kbh/uddannelse/.
Vi kan også kontaktes på [email protected]

Egenterapi:
Deltagerne opfordres til at gå i regelmæssig egenterapi hos en jungiansk analytiker IAAP. Der er ikke krav om timetal inden- eller på selve grundkurset, men vil man søge optagelse på C.G. Jung Instituttets videregående uddannelser, er der her krav om egenterapi: 30 timer ved ansøgningsfristen og 50 timer ved studiestart. Se under “Krav til ansøger” på siden 4- og 6-årige uddannelser

PROGRAM for seneste grundkursus.

 

1-årigt grundkursus

Fisken som symbol

 

Vi har anvendt denne smukke fiskemandala som illustration til vores grundkursus. Fisken som symbol optræder ofte i den jungianske psykologi, og Jung selv var meget optaget af fisken som symbol, bl.a. i storværket AION, CW 9.2.

Thomas Nordby har skrevet om fisken som symbol på Jung for alle. Klik ind på nedenstående link og læs mere….

http://www.jungforalle.dk/det-symbolske/symbolleksikon/fisken/

Fisken er et udbredt symbol inden for den jungianske verden

Hvor

Internaterne forgår på kursuscentret Munkerupgaard,

Jørgenshvilevej 10, Munkerup, 3250 Gilleleje
E-mail: [email protected]
Tel: +45 30 93 30 80, https://munkerupgaard.dk/

Eksternaterne foregår i terapihuset Hvidehus

Hvidehus
Valbygaardsvej 64A
2500 Valby

Tlf. 2485 0148 eller 5070 5226

Hvornår

Tilmeldingsfristen til grundkurset i 2023 er 1. oktober 2022

Datoer for grundkurset i 2023

24.-26. februar – Grundkursus på Munkerupgaard
31. marts – 2. april – Grundkursus  på Munkerupgaard
21.-23. april – Grundkursus  på Munkerupgaard
12.-14. maj Grundkursus i Hvidehus incl. én-dags konference
22.-24. september – Grundkursus  på Munkerupgaard
6.- 8. oktober –  Grundkursus i Hvidehus incl. to-dages konference
10.-12. november – Grundkursus – afslutning på Munkerupgaard

Pris

Kursusafgift: 36.000,- kr dækker deltagelse i
kurset, ved internater kost og logi i delt dobbeltværelse, ved eksternater frokost.
Kursusafgiften betales således:
Depositum: 6.000,-kr.
Restbeløb: 2 rater à 15.000,-kr, betales senest d.
15.01.2023 og d. 15.08.2023

Se øvrige oplysninger om betaling m.m. i  programmet: PROGRAM

Jung used mandalas in his psychotherapy by getting patients, who had no knowledge of it, to create individual mandalas. This enabled him to identify emotional disorders and work towards wholeness in personality.

Ansøgning

Deltagelse i det et-årige grundkursus er et af optagelseskravene til C.G. Jung Instituttets videregående uddannelser til hhv. Jungiansk psykoterapeut MPF og Jungiansk analytiker IAAP.

Klik på knappen nedenfor. Du vil straks modtage en bekræftelsesmail, hvis din ansøgning er modtaget. Hvis du ikke modtager nogen mail, eller hvis du oplever andre problemer i forbindelse med udfyldningen af ansøgningsskemaet, så send venligst en mail til [email protected].