C.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark

Om uddannelsen

Uddannelsen er et et-årigt kursusforløb, der gennem en kombination af teori og praksis, vil introducere deltagerne til grundbegreberne i den analytiske psykologi. Kurset giver en forståelse for og indsigt i, hvordan den indre og ydre verden interagerer, og har indflydelse på:

  • alle aspekter af psykologisk udvikling
  • relationelle evner i arbejds-, gruppe- og familiesammenhænge
  • komplekse problemstillinger i individet kulturen

Undervisningen vil foregå ved lærere på Jung Instituttet.

Deltagelse i det et-årige grundkursus er et af optagelseskravene til den 5-årige uddannelse til Jungiansk analytiker.

Den teoretiske del

Den teoretiske del består af en indføring i teorier om psykens struktur og udvikling, typologi, komplekser, symboldannelse, arketyper, psykens iboende kreativitet og individuationsprocessen m.m. Dette belyses ved hjælp af klassisk jungiansk teori, nyere jungianske teoretikere samt psykodynamiske og neuropsykologiske teoretikere.

Den praktiske del

Den praktiske del består i træning i tolkning af symbolik, såvel i livshistorier og hverdagssituationer som i drømme, billeder og film, som er vores tids mytiske univers. Den praktiske del tager udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer og søger at styrke personlige ressourcer.

Ved kursets afslutning skal der foreligge en skriftlig opgavebesvarelse på 5 – 10 sider.

Kursusform

Kurset er en blanding af internats ophold, dagundervisning samt to konferencer.

Målgruppe

Ansøgerne skal have en relevant grunduddannelse, som falder inden for målgruppen samt mindst 2 års arbejde inden for området.

1-årigt grundkursus

Fisken som symbol

 

Vi har anvendt denne smukke fiskemandala som illustration til vores grundkursus. Fisken som symbol optræder ofte i den jungianske psykologi, og Jung selv var meget optaget af fisken som symbol, bl.a. i storværket AION, CW 9.2.

Thomas Nordby har skrevet om fisken som symbol på Jung for alle. Klik ind på nedenstående link og læs mere….

http://www.jungforalle.dk/det-symbolske/symbolleksikon/fisken/

Fisken er et udbredt symbol inden for den jungianske verden

Hvor

Kurset er en blanding af internats ophold, dagsundervisning samt to konferencer. Datoer og steder bliver annonceret på et senere tidspunkt.

Internaterne forgår på kursuscentret

Villa Fjordhøj
Rådmandsvej 23B
4230 Skælskør

Tlf. 58 19 14 51

Eksternaterne foregår i terapihuset

Hvidehus
Valbygaardsvej 64A
2500 Valby

Tlf. 2485 0148 eller 5070 5226

Villa Fjordhøj består af en stor smuk bygning, som vender ud mod en smuk have lige ned til fjorden. Udsigten er fantastisk! Ud over denne bygning er der en række annekser - dels et skønt undervisningsrum "templet" - dels en række dejlige værelser med egen indgang og dels meditationsrum, sauna m.m. Maden på stedet er legendarisk.

Hvornår

Det næste kursus er planlagt til perioden februar-november 2020.

Kurset er en blanding af internats ophold, dagundervisning samt en 1-dags konference og vil ligge på følgende datoer:

21.-23.02 på Villa Fjordhøj
27.-29.03 på Villa Fjordhøj
24-26.04 på Villa Fjordhøj
15.05-16.05  i Hvidehus med 1-dags konference d. 15.05

11.-13.09 på Villa Fjordhøj
23.-25.10 på Villa Fjordhøj
20.-22.11 på Villa Fjordhøj

Yderligere informationer om kurset i 2020 vil blive lagt på her på hjemmesiden når det er klart. Du kan med fordel tilmelde dig vores nyhedsbrev for at holde informeret om datoer for vores kurser.

Tilmeldingsfristen til grundkurset i 2020 er 1. oktober 2019

Pris

Prisen for kurset i 2018 var i alt 34.000,- kr.

Det forventes, at prisen for kurset i 2020 vil blive pristalsreguleret.

Prisen dækker deltagelse i kurset, inklusiv kost og logi i delt dobbeltværelse ved internater, samt frokost ved eksternater.

Kursusafgiften betales med et depositum og 2 rater.
Prisen er beregnet for ophold i delt dobbeltværelse. Enkeltværelser kan tilkøbes i begrænset omfang.

Prisen for kurset i 2020 vil snarest muligt blive oplyst.

 

Jung used mandalas in his psychotherapy by getting patients, who had no knowledge of it, to create individual mandalas. This enabled him to identify emotional disorders and work towards wholeness in personality.

Ansøgning

Deltagelse i det et-årige grundkursus er et af optagelseskravene til den 5-årige uddannelse til Jungiansk analytiker.