C.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark

Næste grundkursus er planlagt med start februar 2024.
OBS! Ansøgningsfrist 1. oktober 2023

Om uddannelsen

Kursusbeskrivelse:
Et 1-årigt kursusforløb, der gennem en kombination af teori og praksis vil introducere deltagerne til grundbegreberne i den analytiske psykologi og give forståelse for og indsigt i, hvordan den indre og ydre verden interagerer og har indflydelse på
– alle aspekter af psykologiskudvikling
– relationelle evner i arbejds-, gruppe- og familiesammenhænge.
– komplekse problemstillinger i individet og kulturen.
Undervisningen vil foregå ved lærere på Jung instituttet.
Deltagelse i det et-årige grundkursus er et af optagelseskravene til den 5-årige uddannelse til Jungiansk analytiker.

Målgruppe
1) Ansøgere til C.G. Jung Instituttets 5-årige uddannelse til jungiansk analytiker IAAP, hvor grundkurset
udgør basis år. Se krav til optagelse på næste side.
2) Psykoterapeuter eller andre i sundhedssektoren,
ansatte i HR-afdelinger, lærere, pædagoger m.fl.,
som har brug for ny inspiration / efteruddannelse i
den jungianske psykologi.

Kursets indhold
Den teoretiske del består af en indføring i teorier om psykens struktur og udvikling, typologi, komplekser, symboldannelse, arketyper, psykens iboende kreativitet og individuationsprocessen mm.
Dette belyses ved hjælp af klassisk jungiansk teori (Jung, Neumann, von Franz m.fl.) samt nyere jungianske teoretikere (Samuels, Asper, Kalsched, Skogemann, Vedfeldt m.fl.).
Den praktiske del består i træning i tolkning af symbolik, såvel i livshistorier og hverdagssituationer som i drømme, billeder og film, som er vor tids mytiske univers. Den praktiske del tager udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer og søger at styrke personlige ressourcer.
Ved kursets afslutning skal der foreligge en skriftlig opgavebesvarelse på 5 – 10 sider såfremt man vil søge ind på den 5-årige uddannelse.

Kursusform
Kurset er primært internatsophold på Villa Fjordhøj,
dog foregår kurserne i maj og oktober som eksternat
i Hvidehus Valby, se beskrivelserne på side 4.

Optagelseskrav:
Ansøgerne skal have en relevant grunduddannelse, som falder inden for målgruppen (se ovenfor) samt mindst 2 års arbejde inden for området.
Hvis man efterfølgende vil optages på den 5-årige uddannelse til jungiansk analytiker, er der ved denne optagelse ekstra krav til grunduddannelsen. Vi henviser til hjemmesiden https://cg-jung.dk/cgjung-institut-kbh/uddannelse/. Vi kan også kontaktes på [email protected]

Egenterapi:
Deltagerne opfordres til at gå i regelmæssig egenterapi hos en jungiansk analytiker IAAP. Vil man søge optagelse på den 5-årige uddannelse til jungiansk analytiker er der krav om egenterapi: 30 timer ved ansøgningsfristen til den 5-årige uddannelse og 50 timer ved studiestart.

PROGRAM

1-årigt grundkursus

Fisken som symbol

 

Vi har anvendt denne smukke fiskemandala som illustration til vores grundkursus. Fisken som symbol optræder ofte i den jungianske psykologi, og Jung selv var meget optaget af fisken som symbol, bl.a. i storværket AION, CW 9.2.

Thomas Nordby har skrevet om fisken som symbol på Jung for alle. Klik ind på nedenstående link og læs mere….

http://www.jungforalle.dk/det-symbolske/symbolleksikon/fisken/

Fisken er et udbredt symbol inden for den jungianske verden

Hvor

Internaterne forgår på kursuscentret

Villa Fjordhøj
Rådmandsvej 23B
4230 Skælskør

Tlf. 58 19 14 51

Eksternaterne foregår i terapihuset

Hvidehus
Valbygaardsvej 64A
2500 Valby

Tlf. 2485 0148 eller 5070 5226

Villa Fjordhøj består af en stor smuk bygning, som vender ud mod en smuk have lige ned til fjorden. Udsigten er fantastisk! Ud over denne bygning er der en række annekser - dels et skønt undervisningsrum "templet" - dels en række dejlige værelser med egen indgang og dels meditationsrum, sauna m.m. Maden på stedet er legendarisk.

Hvornår

Tilmeldingsfristen til grundkurset i 2021 er 1. oktober 2020

Datoer for grundkurset i 2021

19.-21. februar – Grundkursus på Villa Fjordhøj – online
12. – 14. marts – Grundkursus  på Villa Fjordhøj – online
9. – 11. april – Grundkursus  på Villa Fjordhøj – online
7.-9. maj Grundkursus i Hvidehus  – hybrid
17.-19. september – Grundkursus  på Villa Fjordhøj
8. oktober –  Grundkursus i Hvidehus
9.-10. oktober – to-dages konference i Hvidehus
12.-14. november – Grundkursus – afslutning på Villa Fjordhøj

Pris

Kursusafgift: 35.000,- kr dækker deltagelse i
kurset, ved internater kost og logi i delt dobbeltværelse, ved eksternater frokost. Kursusafgiften
betales således:
Depositum: 5.000,-kr.
Restbeløb: 2 rater à 15.000,-kr, betales senest d.
15.01.2021 og d. 15.08.2021
Tillæg for enkeltværelse: 600,-kr. pr. gang, i alt 3.000
kr., som tillægges de to 2 rater.

Se øvrige oplysninger om betaling m.m. i  programmet: PROGRAM

Jung used mandalas in his psychotherapy by getting patients, who had no knowledge of it, to create individual mandalas. This enabled him to identify emotional disorders and work towards wholeness in personality.

Ansøgning

Deltagelse i det et-årige grundkursus er et af optagelseskravene til den 5-årige uddannelse til Jungiansk analytiker.

Klik på knappen nedenfor. Du vil straks modtage en bekræftelsesmail, hvis din ansøgning er modtaget. Hvis du ikke modtager nogen mail, eller hvis du oplever andre problemer i forbindelse med udfyldningen af ansøgningsskemaet, så send venligst en mail til [email protected].