Dansk Selskab For Analytisk Psykologi, DSAP

Dansk Selskab for Analytisk Psykologi (DSAP) blev stiftet i 1994 og har status som en lokal gruppe i IAAP, den internationale organisation for jungianske analytikere, der har ca. 3400 medlemmer. En betingelse for medlemsskab er individuelt medlemskab af IAAP eller uddannelse i analytisk psykologi ved en af IAAP godkendt uddannelsesinstitution.

Bestyrelsen i DSAP

Vibeke Vedel, formand og kasserer
Arne Vestergaard, næstformand
Misser Berg
Gunilla Midböe
Lotte Snedevig
Hanne Urhøj
Harri Virtanen

Formand:
Vibeke Vedel, Carl Baggers Allé 23, 2920 Charlottenlund,
tlf. 39 63 28 37,
e-mail: vibekevedel@mail.dk

Adresser på medlemmer af DSAP kan ses ved at klikke på linket nedenfor.

Vedtægter:

Vedtægter for DSAP 2016