C.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark
Analytisk Psykologi i dag – NY artikelserie

Analytisk Psykologi i dag – NY artikelserie

Under overskriften: ”Analytisk psykologi i dag” på hjemmesiden C.G. Jung i Danmark www.cg-jung.dk kan du i den kommende tid læse en serie artikler på dansk om den analytiske psykologis grundbegreber i en nutidig fortolkning.

Serien blev indledt med artiklen: ”Hvad er analytisk psykologi?”. I artiklen er den analytisk psykologis grundbegreber fremhævet med blåt og vil blive behandlet i kommende artikler.

Anden artikel i serien “Drømme” er skrevet af den jungianske analytiker Yasuhiro Tanaka fra Tokyo og oversat til dansk af seniorkandidat ved C.G. Junginstituttet i København, cand.mag. og oversætter Margrethe Haraldsdatter.

Originalartiklerne ligger på IAAPs hjemmeside https://iaap.org/ og er oversat med forfatternes tilladelse.