Nyheder Nyheder – C.G. Jung i Danmark NyhederC.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark

Grundkursus i Analytisk Psykologi

Programmet til Jung Instituttets næste grundkursus i analytisk psykologi er nu lagt på hjemmesiden og udsendt gennem vores nyhedsbrev. Kursusbeskrivelse: Et 1-årigt kursusforløb, der gennem en kombination af teori og praksis vil introducere deltagerne til grundbegreberne i den analytiske psykologi og give forståelse for og indsigt i, hvordan den indre og ydre verden interagerer og

Læs mere

Evidens for jungiansk psykoterapi

Forskningsresultater viser at psykodynamisk terapi, herunder jungiansk terapi, bevirker et lige så stort eller større fald i symptomer end de terapiformer som psykodynamisk terapi sammenlignes med i undersøgelserne. Læs artiklen

Læs mere

Drømmegruppe

v/ Hanne Urhøj. Drømmen er sjælens budbringer og, ifølge Jung, det ubevidstes kommentar til det bevidste liv – i symbolsk form. Den er kompenserende, og så er den final; den kompenserer den bevidste indstilling og peger fremad på det, som er på vej i psyken.

Læs mere

JUNG SOM TALER OG UNDERVISER

Foredrag v/Aksel Haaning, Torsdag den 31. oktober. Gennem det meste af sin aktive karriere var Jung en flittig underviser og foredragsholder. Jung var altid stærkt engageret ved publikums nærvær såvel ved foredrag som seminarer, der kunne strække sig over flere dage og undertiden over flere år. Her oplevede man en anden Jung end

Læs mere

DEN INDRE HAVE

Foredrag nr. 3 v/Lene Jensen. Torsdag d. 10.10. kl. 19.30. At miste 2 voksne børn med 9 års mellemrum har medført, at livets eksistentielle spørgsmål skiftede fra at være en teoretisk søgen og diskussion værd til at blive af største betydning at beskæftige sig med. Rejsen mod at finde mening i det oplevede meningsløse fortsætter.

Læs mere