Nyheder Nyheder – C.G. Jung i Danmark NyhederC.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark

JUNG SOM TALER OG UNDERVISER

Foredrag v/Aksel Haaning, Torsdag den 31. oktober. Gennem det meste af sin aktive karriere var Jung en flittig underviser og foredragsholder. Jung var altid stærkt engageret ved publikums nærvær såvel ved foredrag som seminarer, der kunne strække sig over flere dage og undertiden over flere år. Her oplevede man en anden Jung end

Læs mere

Socioanalyse, studiekreds

Studiekreds 2020: Socioanalyse og Jungiansk teori V/ Arne Vestergaard, jungiansk analytiker og organisationspsykolog, ph.d. og Dorte Odde, jungiansk analytiker og kultursociolog, ph.d., Selskabet for Jungiansk Socioanalyse. Studiekredsen sætter fokus på en ny udvikling indenfor jungiansk teori og praksis, nemlig socioanalyse.

Læs mere

DEN INDRE HAVE

Foredrag nr. 3 v/Lene Jensen. Torsdag d. 10.10. kl. 19.30. At miste 2 voksne børn med 9 års mellemrum har medført, at livets eksistentielle spørgsmål skiftede fra at være en teoretisk søgen og diskussion værd til at blive af største betydning at beskæftige sig med. Rejsen mod at finde mening i det oplevede meningsløse fortsætter.

Læs mere

Drømmematrix / Social Dreaming

Drømmematrix / Social Dreaming v/ Lilla Monrad, Jungiansk Psykoanalytiker og Petrusjka Jeiner, Seniorkandidat ved Jung Instituttet København. Jung Foreningen i København inviterer i samarbejde med Selskabet for Jungiansk Socioanalyse til 5 aftener med fokus på drømmenes kollektive, sociale og kontekstuelle indhold.

Læs mere