Nyheder fra DSAP Nyheder fra DSAP – C.G. Jung i Danmark Nyheder fra DSAPC.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark

DSAP: Nye medlemmer i bestyrelsen

Ved generalforsamlingen d. 26. maj 2018 blev to nye medlemmer med applaus valgt ind i DSAPs bestyrelse: Christel Bormann og Lilla Monrad. Den hidtidige formand gennem 14 år, Vibeke Vedel, gik af med stor applaus ved generalforsamlingen, men fortsætter i bestyrelsen. Den tidligere næstformand, Arne Vestergaard, blev med applaus valgt til formand.

Læs mere