C.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark

Mandala

Jung used mandalas in his psychotherapy by getting patients, who had no knowledge of it, to create individual mandalas. This enabled him to identify emotional disorders and work towards wholeness in personality.

Læs mere

DSAP: Nye medlemmer i bestyrelsen

Ved generalforsamlingen d. 26. maj 2018 blev to nye medlemmer med applaus valgt ind i DSAPs bestyrelse: Christel Bormann og Lilla Monrad. Den hidtidige formand gennem 14 år, Vibeke Vedel, gik af med stor applaus ved generalforsamlingen, men fortsætter i bestyrelsen. Den tidligere næstformand, Arne Vestergaard, blev med applaus valgt til formand.

Læs mere