C.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark

Mandala

Jung used mandalas in his psychotherapy by getting patients, who had no knowledge of it, to create individual mandalas. This enabled him to identify emotional disorders and work towards wholeness in personality.

Læs mere

Supervisorkursus

Med Jan Wiener og Catherine Crowther, Gunilla Midbøe, Christel Bormann og Misser Berg. Kurset er et post-graduate kursus for jungianske analytikere i Danmark og andre lande.

Læs mere

Uddannelsen til Jungiansk Analytiker

Jung Instituttet har pt. en gruppe på 8 kandidater, som nu er på deres sidste år, og en gruppe på 11 kandidater på 4. år. Desuden har instituttet i år afholdt et fuldt overtegnet 1-årigt kursus og er i gang med optagelsesprocedurerne til den gruppe kandidater, som starter i februar 2019.

Læs mere

DSAP: Nye medlemmer i bestyrelsen

Ved generalforsamlingen d. 26. maj 2018 blev to nye medlemmer med applaus valgt ind i DSAPs bestyrelse: Christel Bormann og Lilla Monrad. Den hidtidige formand gennem 14 år, Vibeke Vedel, gik af med stor applaus ved generalforsamlingen, men fortsætter i bestyrelsen. Den tidligere næstformand, Arne Vestergaard, blev med applaus valgt til formand.

Læs mere