C.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark

Der er stilhed men travlt!

Forår er for Jungforeningen lig med planlægning af næste sæsons foredrag og aktiviteter. Det nye program udgives i august.

Jung Instituttets uddannelser skal evalueres hvert 4. år – og denne gang med ny evaluator, Crossfields Europe.

Instituttets studieledelse arbejder frem til oktober med at beskrive og dokumentere i henhold til ændrede krav, bl.a er en ny studieordning. Først i juni samles Jung Instituttets ledelse og stab for at planlægge de næste to studieår.