C.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark
Foredrag i Jung Foreningen d. 7. marts

Foredrag i Jung Foreningen d. 7. marts

Torsdag d. 7. marts holder Anders Thingmand og Peter Spanggaard foredrag om Drømme og psykedelisk integrationsterapi. En illustreret case.
Foredraget vil blive optaget.

Jungiansk psykologi og den nye forskning i psykedelisk terapi er i øjeblikket i stigende grad i dialog. Mange terapeuter oplever samtidigt, at flere og flere af deres klienter anvender psykedelika som en del af deres terapeutiske proces.
I foredraget fremlægges en rigt illustreret case, som demonstrerer, hvordan ar- bejdet med drømme med fordel kan anvendes både før og efter en psykedelisk session, og hvordan figurer og temaer fra klientens drømme og psykedeliske sessioner er tæt forbundne og er en del af den samme indre udviklingsproces.
Casen er illustreret af den prisbelønnede tegneserietegner Lars Kramhøft og præsenteres i samarbejde med Peter Spanggaard, som var klient i forløbet.
Den er tidligere blevet præsenteret som foredrag og poster på den internationale konference “Psychedelics as Medicine” i Reykjavik i 2023.

Dato: Torsdag den
7. marts 2024.
Kl: 19:30 – 21:30.
Sted: Kulturhuset Indre By.
Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 Kbh. K.
Pris: Kr. 80,-/1 Klip (Gæster 130,-)