C.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark

Far, Mor(d) og Køn i børnehaveklassen

Foredrag v / Jetthe Fabiola

I eventyrets tidløse verden er det stadig prinsen, der redder prinsessen fra den onde mor og kysser hende til bevidsthed. I danske pige-drømme går det dog anderledes for sig i dag – og har måske altid gjort det. Eller det er en mulighed, hvis man skal tro Pia Skogemann og hendes teori om dat- terarketypen som det kvindelige modstykke til den mandlige helt i eventyr, sagn og myter. Og det synes jeg, at man skal – tro det altså, når man ser på kvinders drømme.

På baggrund af et omfattende empirisk materiale fra et antropologisk feltarbejde i en københavnsk indskoling præsenterer jeg med fokus på pigerne et nyt syn på tidlig individuation. Hvor jungianere almindeligvis antager, at livet byder på to kriser, siger jeg: Der er tre. Indskolingsbørns mareridt er et udtryk for vores livs første individuationskrise og en del af adskillelsen fra mor-symbiosen.
I overgangen fra børnehave til skole vågner datterarketypen til dåd. Det er den, der gør det muligt for pigerne at frigøre sig fra mor-symbiosen og opfylde skolens og den faderlige verdens tilpasnings- og præstationskrav, samtidig med at de kvalificerer deres jeg som kvindeligt og bevarer en åbenhed over for det andet køn – det mandlige i dem selv og i verden.

Datterarketypen spiller – sammen med Far og Fantasien – en afgørende og overset rolle for pigernes kriseløsning og mulighed for at høste krisens udviklingspotentiale. Mine drømme-piger giver nådeskuddet til Jungs og Neumanns forvildelse om jeg’ets alment maskuline karakter – og det gør drengene i øvrigt osse. Børns mareridt er deres bidrag til kønsdebatten.

Velkommen til en aften med dristige datterarketyper og drabelige drømmefortællinger.

Dato: Torsdag den 2. november 2023 kl: 19:30 – 21:30.
Sted: Kulturhuset Indre By. Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 Kbh. K.
Pris: Kr. 80,-/1 Klip (Gæster 130,-)

Jetthe Fabiola. Cand.scient. i antropologi, jungiansk analytiker og psykoterapeut DSAP/IAAP/MPF/ og meditationslærer. Praksis på Vesterbro og on-line. jetthefabioola.dk