C.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark
Generalforsamling for Jungforeningens medlemmer online 14. marts

Generalforsamling for Jungforeningens medlemmer online 14. marts

Jungforeningen afholder online generalforsamling torsdag den 14. marts kl. 19:30 på Zoom.

Generalforsamlingen er kun for medlemmer. Alle medlemmer hvis e-mailadresse vi har registreret, har fået dagsorden og mødelink tilsendt.

Generalforsamlingen er indkaldt af bestyrelsen som ønsker at få konfirmeret supplering af bestyrelsen med jungiansk analytiker Thomas Møgelberg.

Formand Lilla Monrad vil afholde beretning om foreningens aktiviteter siden seneste generalforsamling i 2020 og kasserer Martin Klitgaard vil fremlægge foreningens reviderede regnskab for 2023.

Der er ikke indkommet nogen forslag fra medlemmerne, men vil man gerne udtrykke ønsker for fremtidige aktiviteter, kritik eller andet, bliver der mulighed for det under punktet eventuelt.

Med venlig hilsen bestyrelsen

Lilla Monrad, Petrusjka Jeiner, Thomas Nordby, Martin Klitgaard og Misser Berg